Viljandi Gümnaasium koostöös Viljandi haiglaga alustab pilootkursusega „Aken tervishoidu“

16.01.2020

Täna, 16. jaanuaril alustab Viljandi Gümnaasium koostöös Viljandi haiglaga esmakordselt pilootkursusega „Aken tervishoidu“. Tegemist on valikainega, mis annab gümnasistidele võimaluse end tervishoiuteemadega kurssi viia ning saada praktilisi nõuandeid igapäevaeluks.

Tervishoiuteemaline kursus kasvas välja üksikutest loengutest gümnaasiumi ja haigla seitse aastat kestnud koostöös. Selle eesmärgiks on äratada ja arendada õpilastes huvi tervishoiu vastu. Kavas on 12 pooleteisetunnist ainetundi, mille viivad läbi Viljandi haigla erinevate valdkondade spetsialistid. Lisaks tervishoiusüsteemis orienteerumisele saavad õpilased teadmisi ja praktilisi näpunäiteid eneseabist, pereplaneerimisest, terviseedendusest, vaimse tervise teemadest, vananemisest ning elu lõpust. Kursus lõpeb kohvik-kohtumisega haiglas, kus noori võõrustavad erialaspetsialistid.
 
SA Viljandi Haigla kogukonnateenuste juht Triinu Rõigas: „Me tahame kasvatada terviseteadlikke inimesi ja muuta arvamust, et haigla on ainult haigetele. Haigla on oma kogukonna tervise kants, kus tegeletakse lisaks ravile ka ennetamise, nõustamise ja terviseedendusega“.
 
Haigla tutvustab gümnasistidele ka tervishoiuasutuse igapäevatööd, millega muidu kokku ei puututa. Kursusel osaleb 21 gümnasisti kõigilt õppesuundadelt. Viljandi Gümnaasiumi direktor Ülle Matsin: „Meil on alati olnud meditsiinihuvilisi õpilasi ning see kursus on nende jaoks sissejuhatus valdkonda. Kuna tervise osas on meil palju enda teha, siis soovime, et meie noored oleks ette valmistatud iseseisvaks eluks läbi kogu elukaare. See on ääretult tore, et haigla sellega kaasa tuleb.“ 
 
„Aken meditsiini“ alustab 16. jaanuaril kell 15.10 Viljandi Gümnaasiumis, ruumis H109. Esimese loenguga juhatab valikaine sisse SA Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere, kes räägib õpilastele tervishoiukorraldusest ning koostööteenuste juht Krista Valdvee tutvustab tervishoiualase info eripära – millised on meditsiini ja meedia suhted, kuidas leida enda kohta käivat terviseinfot, kuidas toimivad digikanalid ning milleks on vajalik tervisealane kirjaoskus.
 
 
Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla
Kommunikatsioonijuht
Tel 4352 025
Mobiil 5301 6518
e-post ene.veiksaar@vmh.ee