1. augustist  kehtib ülehaiglaline külastuskeeld.
Pakke patsiendi nime ja osakonnaga võib tuua peahoone kontrollpunkti (E-R kl 8-16) ja Jämejalal osakondadesse. 


Registratuurid
E-R 8-16

Üldregistratuur eriarsti vastuvõtule,
funktsionaaldiagnostilistele uuringutele,
günekoloogilisse sonograafiasse, noortenõustamisele,
perekooli, noorsportlaste terviseuuringutele,
õe iseseisvale vastuvõtule (pulmonoloogia/endokrinoloogia/uneravi) 

434 3001

Registreerimine ambulatoorsele taastusravile 435 2136
Registreerimine röntgenisse
(etteregistreerimine on vajalik ainult kontrastainega uuringutele) 
435 2096
Registreerimine psühhiaatrilisele vastuvõtule 435 4248

Registreerimine lastepsühhiaatri vastuvõtule,
õe iseseisvale vastuvõtule vaimse tervise erialal

Üleriigiline digiregistratuur: www.digilugu.ee 
(avaneb patsiendiportaal, vajuta "Sisene")

435 4248

       22.  oktoobril sündis haigla sünnitusosakonnas 2 tüdrukut