Psühhiaatrilise pikaravi osakond

Asub Jämejala külas Pargi tee 16 maja I korrusel.

Üksuses ravitakse psühhoosihaigeid (vaimuhaigus, orgaaniline ajukahjustus, dementsus) ja raskeid käitumishäireid vaimse alaarenguga isikutel.

Vanemarst: Carmen Arak

Vanemõde: Ülle Older

Õepost  tel: 435 4266