Sundravi osakond

Asub Jämejala külas Pargi tee 22. 

Osakonnas ravitakse kohtumääruse alusel ravile suunatud psühhiaatrilisi patsiente.             

Osakonna juhataja: Ülle Kumm

Vanemõde: Kaia Sammasto
tel 434 2273

Valveõe tel: 435 4244, 435 4241