Terviseedendus on protsess või tegevus, mille tulemusena kasvab inimese või inimeste koosluse võime oma tervist parandada. Sellist tegevust ja protsessi saab toetada läbi teadlikkuse, motivatsiooni, võimluste ning tingimuste parandamise.

Kaasaegne terviseedendus sai alguse 1993. aastal, mil sotsiaalministeeriumi juurde loodi rahvatervise osakond. 2001. aastast on peaaegu igas maakonnas oma terviseedendaja ametikoht.

SA Viljandi Haigla kuulub alates 2003. aastast Eesti Tervist Edendavate Haiglate (TEH) võrgustikku.

SA Viljandi Haigla kuulub alates 2006. aastast Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustikku.

Kuulumisega nendesse võrgustikesse oleme võtnud teatud kohustuse ja vastutuse maakonna ning oma asutuse terviseedenduses. Seetõttu pöörame rohkem tähelepanu haiguste ennetamisele, patsientide, nende lähedaste ning personali terviseharidusele, turvalise töökeskkonna saavutamisele, organisatsiooni kui tervist toeatava keskkonna kujundamisele ning koostööle paikkonna teiste terviseedendajatega. Maakondlikult teeb haigla koostööd peamiselt Viljandi maavalitsuse tervisetoaga.