Viljandi Haigla kutsub osalema 55-aastaseid ja vanemaid kerge vaimsete võimete langusega isikuid kliinilises uuringus

18.04.2019

Viljandi Haigla kutsub osalema 55-aastaseid ja vanemaid kerge vaimsete võimete langusega isikuid kliinilises uuringus: 
 
"Tantsulise liikumise grupitreening kerge kognitiivse häirega isikute vaimse ja füüsilise seisundi parandamiseks"
 
Vaimsete võimete langus võib teatud riskitegurite olemasolul ohustada üle 55-aastaseid inimesi ja avalduda näiteks mälu- või kõnehäiretena. Kerge vaimsete võimete langus võib, aga ei pruugi olla dementsuse riskiteguriks. Kerget vaimsete võimete langust on võimalik riskitegurite ja põhjuste ohjamise ja teiste sekkumistega teatud määral pidurdada. 
 
Uuringu eesmärgiks on välja selgitada tantsulise liikumise grupitreeningu mõju > 55-aastaste kerge vaimsete võimete langusega isikute kehalistele ning vaimse võimekuse näitajatele. Uuringus osalemine on vabatahtlik ja sellest võib loobuda igal ajal. 

Uuringus osalemist rahaliselt ega muul viisil ei hüvitata.
 
Uuringule eelneb arstivisiit, mille käigus arst hindab patsiendi uuringusse sobivust vestluse ning vaimse võimekuse testi täitmise teel ning teeb arstliku üldläbivaatuse. Vajadusel tehakse uuritava terviseandmete päring varasema tervisliku seisundi täpsustamiseks. Uuringus osalejad jagatakse kahte gruppi. Tantsuline liikumine toimub treeneri juhendamisel kaks korda nädalas. Üks grupitreening kestab 1 tund.Võrdlusgrupi osalejad kohtuvad sama treeneri juhendamisel samuti 2 korda nädalas ning toimub ühine jalutamine kestvusega 1 tund. Uurimus kestab 12 nädalat. 
 
Nädal enne grupitreeningute algust, uuringu keskel ning nädal pärast treeningute lõppemist hinnatakse uuritavate kehalist seisundit, vaimset võimekust, emotsionaalset seisundit ja igapäevatoimetustega hakkamasaamist hinnatakse vastavate küsimustike ja testide abil. Nädal aega enne uuringut, nädal aega uuringu keskel ning nädal aega pärast uuringu lõppemist palutakse kanda sammulugejat. Arst võib uuringus osaleja kohta tema nõusolekul pärida andmeid digiloost. Digiloo päringutest otsitakse dementsuse riskiteguritele viitavaid terviseandmeid, samuti andmeid, mis võiksid viidata seisundile, mis välistab uuringus osalemise.
 
Huvi ja küsimuste korral võtke julgelt ühendust!
 
Psühholoog Mari-Liis Mägi (mariliis.magi@vmh.ee) tel 5556 9610
 
Dr Katrin Põld (katrin.pold@vmh.ee), tel 435 2148