Viljandi haiglas alustas tegevust patsientide nõukoda

08.11.2020

Esmakordselt kogunes eelmisel nädalal (5. novembril), äsja loodud Viljandi haigla patsientide nõukoda, millest saab haigla juhatusele nõu andev organ. Eestis on teadaolevalt neid veel vaid kahes haiglas – Tartus ja Kuressaares. Nõukoja töö eesmärk on edendada Viljandi haiglas inimesekeskset teenuseosutamist, kanda kogukonnas usaldusisiku rolli, vahendades patsientide küsimusi, probleeme ja ettepanekuid haigla juhatusele ning muuta paremaks patsientide ja nende perekondade informeeritust.

Nõukotta kuuluvad: Malle Vahtra (esimees), Piret Aus, Kelly Heinpõld, Siiri Sula, Mati Rohtlaan, Rivo Aren.

Esmasel kohtumisel tervitasid haiglajuhid 6-liikmelist nõukoda ja tutvustasid haigla hetkeolukorda ning tulevikuplaane. Viljandi haigla nõukogu esimees Agris Koppel sotsiaalministeeriumist ütles, et Eesti Tervishoiu Arengukava järgmise kümne aasta eesmärgiks on muutuda inimesekesksemaks ja seepärast patsientide nõukoda kokku kutsutigi. „Mul on hea meel näha, et nõukoda koosneb eri valdkondade esindajatest. Siin on esindatud kõik eagrupid, sotsiaalvaldkonnast, spordist, kogukonnast,“ ütles Agris Koppel. Juhatuse esimees Priit Tampere tutvustas haigla hetkeolukorda, tulevikuplaane, ravijuht dr Mart Kull rääkis PAIK-projektist ja andis ülevaate laiemalt raviteenuste viimastest arengutest Viljandi haiglas (taastusravi, spordimeditsiin jms).  Ülevaate epidemioloogilisest olukorrast ning Viljandi haigla tegevustest selles andis infektsioonikontrolli arst ja ambulatoorse ravi kliiniku juht dr Kadri Kõivumägi.

“Patsientide nõukoda ei ole haigla jaoks karistusorgan,” ütles nõukoja juht Malle Vahtra. “Meie missioon on olla haigla juhtidele nõuandev ja toetav kogukonna infot edastav nõukoda”.

Ravijuht Mart Kull loodab nõukojas näha kaasamõtlevat partnerit. Ta rõhutas Viljandi haigla uuemeelsust patsiendikesksema tervishoiu loomisel, mille heaks näiteks on Eestis unikaalne PAIK projekt – tervishoiu-ja sotsiaalabiteenuse samaaegne pakkumine krooniliste haigustega patsientidele. „PAIK projekt on kindlasti oluline ka laiemas tervishoiu pildis, sest vaatab patsienti üle süsteemide ja institutsioonide. Praegu on sagedane olukord, kus inimene jääb lahenduseta just nendevahelise koordinatsiooni ja koostöö puudumise tõttu,“ kinnitas ka haiglajuht Priit Tampere.

Patsientide nõukoda koguneb taas detsembris.

Viljandi haigla patsientide nõukojaga saab kontakti: malle.vahtra@gmail.com

 

Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla
Kommunikatsioonijuht