Õendusabi

Iseseisva statsionaarse õendusabi (endise nimega hooldusravi) on teenus patsiendile, kes on stabiilses seisundis ega vaja pidevat arstiabi. 
Meie patsient vajab õendusabi ja arsti poolt määratud raviprotseduure. Õendusabi toimingute tegemine ja nende vajaduse üle otsustamine on valdavalt õe pädevuses, arst konsulteerib patsienti vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas. Statsionaarsel õendusabil viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ning konkreetsest vajadusest.  

Teenusele saamine ja patsiendile kehtiv omaosalustasu
Õendusabi osakonda suunab arst saatekirjaga, kas eriarst aktiivravi järgselt ja/või perearst kodust või hooldusasutusest.
Saatekirjale märgitakse patsiendi terviseprobleemid, vajalik ravi ning õendusabi vajadus/maht.
 
1. juulist 2014 kehtib õendusabile (sh koduõendusteenusele) saatmiseks spetsiifiline saatekirja vorm. Saatekirja blanketi leiate siit.
Enne suunamist peavad olema teostatud vajalikud uuringud ja määratud vajalik ravi. 
 
Patsiente registreerib statsionaarse taastusravi ja õendusabi osakonna juhataja Relika Kobin.
E-R 8-16 
tel 434 2222, 5300 9789
e-post relika.kobin@vmh.ee
 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 188, jõustunud 1. jaanuaril 2014, tuleb iseseisva õendusabi teenusel viibides tasuda
omaosalus, milleks on 15% haigekassa kehtestatud hinnast. 
Kümne esimese haiglapäeva eest tuleb tasuda ka
voodipäevatasu 2,50 eurot päeva kohta. 
Omaosaluse leping sõlmitakse patsiendi või tema esindajaga. 
 
Õendusabi asub SA Viljandi Haigla peahoone B-korpuse 5. ja 6. korrusel.