Statsionaarse taastusravi osakond


Statsionaarne taastusravi on taastusraviteenus, mida osutatakse teatud päevade jooksul (sätestatud Ravikindlustuse seaduse §30 lõike 1 alusel „Eesti Haigekassa Tervishoiuteenuste loetelu“ §13 ) haiglas/taastusravikeskuses.

Statsionaarse taastusravimeeskonda kuuluvad taastusraviarst, õde, füsioterapeut, kliiniline psühholoog, kliiniline logopeed, tegevusterapeut ja hooldaja.

Intensiivne funktsioone taastav taastusravi (EHK kood 8029) – kuni 21 päeva – näidustatud inimestel, kel on ägeda haiguse või selle retsidiivi või traumajärgne seisund:

- Kuni 6 kuud pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni
- Kuni 18 kuud pärast pea- või seljaajutraumat

Kui selle tagajärjel on tekkinud raskekujuline või mõõdukas liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire ning vähemalt kaks raskekujulist või mõõdukat funktsioonihäiret järgnevast loetelust:

- kõnefunktsiooni häire;
- neelamisfunktsiooni häire;
- mälu- ja/või kognitiivsete funktsioonide häired;
- põie- ja/või soolefunktsioonide häired;
- tegutsemis- ja osalusfunktsioonihäire tingituna käe motoorikahäirest.
- 21-päevase taastusravi eest tasumise kohustuse võtab Eesti Haigekassa juhul, kui patsiendi funktsioonid ja ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud vähemalt ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad taastusarst ja vähemalt kaks liiget järgnevast loetelust: füsioterapeut, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog ja logopeed.

Omaosalus – voodipäevatasu 2.50 eurot päevas (esimese 10 päeva eest)

Funktsioone taastav taastusravi (EHK kood 8028) – kuni 14 päeva – on näidustatud isikule, kel on ägeda haigestumise, trauma või operatsiooni järgselt tekkinud raskekujuline või mõõdukas südame-, hingamis- või liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire. Eesti Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle kuni 6 kuud pärast juhtunut.

Omaosalus – voodipäevatasu 2.50 eurot päevas (esimese 10 päeva eest)

Funktsioone toetav taastusravi (EHK koodid 8030 ja 8031) – vastavalt kuni 10 päeva (kehtib vähemalt üle 19-aastatsele isikutele) ja 14 päeva (kehtib alla 19-aastastele (k.a.) isikutele – on näidustatud juhul, kui isikul on üks või rohkem järgmistest kroonilistest haigusseisunditest või nende ägenemine:

- tugielundite haiguste, vigastuste ja operatsioonide järelseisundid mõõduka või raskekujulise liikumispiiratusega;
- pehmete kudede kootumisest tingitud mõõdukas või raskekujuline liikumispiiratus;
- kroonilised obstruktiivsed kopsuhaigused väljendunud hingamispuudulikkusega;
- närvi- ja lihashaigused kas tsentraalsest või perifeersest halvatusest tingitud mõõduka või raskekujulise funktsioonihäirega või väljendunud lihasatroofiaga;
- tüsistunud I tüübi diabeet polüneuropaatiast tingitud mõõduka või raskekujulise funktsioonihäirega;
- raskekujuliste tasakaaluhäirete ja/või ataksiatega kulgevad haigusseisundid.

Funktsioone toetava taastusravi korral on üle 19-aastase inimese omaosaluseks voodipäevatasu 2,50 eurot päevas.

Eesti Haigekassa poolt finantseeritav statsionaarse taastusravi voodipäeva maksumus sisaldab majutust, toitlustust ning vajalikku hooldust-põetust ning teenuseid, mis abistavad iseseisva toimetuleku arendamisel ja/või säilitamisel.

Teenust osutatakse perearsti või eriarsti saatekirjaga.

Soovitav on kaasa võtta:
- igapäevaselt tarvitatavad ravimid krooniliste haiguste põdejatele
- sussid
- hügieenitarbed

Kontakt:
osakonna juhataja Relika Kobin 434 2222, 5300 9789
taastusarst Mare Koort tel 435 2155

valveõde tel 434 2286

Taastusravi voodid paiknevad peahoone 5. korrusel B-korpuses.
 

Palume tasuda visiidi- ja voodipäevatasu, taastusravi, õendusabi, hoolekande jt teenuste eest tähtaegselt.

Arve tähtaegselt tasumata jätmise korral edastame võlanõude koostööpartnerile Julianus Inkasso OÜ. Inkassoettevõtte menetlemisega lisanduvad võlanõudele sissenõudmisega seonduvad kulud.

Tasumata arvete teemaliste küsimustega olete oodatud pöörduma Viljandi haigla finantsteenistuse poole e-posti aadressil arved[at]vmh.ee.

Võlanõuete kohta annab infot Julianus Inkasso OÜ, tel 681 4400, e-post: inkasso[at]julianus.ee

Täname Teid tähtaegselt tasutud arve eest!

Õendusabi

Iseseisva statsionaarse õendusabi (endise nimega hooldusravi) on teenus patsiendile, kes on stabiilses seisundis ega vaja pidevat arstiabi. 
Meie patsient vajab õendusabi ja arsti poolt määratud raviprotseduure. Õendusabi toimingute tegemine ja nende vajaduse üle otsustamine on valdavalt õe pädevuses, arst konsulteerib patsienti vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas. Statsionaarsel õendusabil viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ning konkreetsest vajadusest.  

Teenusele saamine ja patsiendile kehtiv omaosalustasu
Õendusabi osakonda suunab arst saatekirjaga, kas eriarst aktiivravi järgselt ja/või perearst kodust või hooldusasutusest.
Saatekirjale märgitakse patsiendi terviseprobleemid, vajalik ravi ning õendusabi vajadus/maht.
 
1. juulist 2014 kehtib õendusabile (sh koduõendusteenusele) saatmiseks spetsiifiline saatekirja vorm. Saatekirja blanketi leiate siit.
Enne suunamist peavad olema teostatud vajalikud uuringud ja määratud vajalik ravi. 
 
Patsiente registreerib statsionaarse taastusravi ja õendusabi osakonna juhataja Relika Kobin.
E-R 8-16 
tel 434 2222, 5300 9789
e-post relika.kobin[at]vmh.ee
 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 188, jõustunud 1. jaanuaril 2014, tuleb iseseisva õendusabi teenusel viibides tasuda
omaosalus, milleks on 15% haigekassa kehtestatud hinnast. 
Kümne esimese haiglapäeva eest tuleb tasuda ka
voodipäevatasu 2,50 eurot päeva kohta. 
Omaosaluse leping sõlmitakse patsiendi või tema esindajaga. 
 
Õendusabi asub SA Viljandi Haigla peahoone B-korpuse 5. ja 6. korrusel.

Teenused

Iseseisva statsionaarse õendusabi (endise nimega hooldusravi) sihtgruppi kuuluvad enamasti igapäevatoimingutes teistest sõltuvad, kroonilisi haigusi põdevad patsiendid, kelle tervislik ja funktsionaalne seisund on stabiilne ning kes vajavad pidevat (ööpäevaringselt või perioodiliselt) õendusabi.

Iseseisva statsionaarse õendusabi teenuste hulka kuuluvad: 

- Õendustoimingud ja raviprotseduurid – tervisenäitajate mõõtmine ja hindamine, lamatiste ravi ja ennetamine, esmaabi andmine, ravimite andmine, süstete ja tilkinfusioonide tegemine, kusepõie kateteriseerimine, stoomihooldus, haavaravi, liikumisravi, inhalatsioonid, nasogastraalsondi paigaldamine ja selle kaudu toitmine, trahheostoomi hooldus, hingamisteede puhastamine aspiraatoriga, haavaõmbluste eemaldamine jmt;

- Patsiendi ja tema lähedaste õpetamine ning nõustamine – abivahendite soetamisel ja kasutamisel, toitumisel, enesehooldustoimingute tegemisel, turvalisuse tagamisel, edasise hoolduse planeerimisel;

- Vajadusel laboratoorsete uuringute jaoks materjali võtmine;
- Arsti suunamisel füsioterapeudi -ja tegevusterapeudi teenus;
- Nõustamine sotsiaaltöötaja poolt;
- Hingeabi haigla kaplani poolt;
- Surija vaevuste leevendamine.

Geriaatriline hindamine
Õendusabi osakonnas teostatakse ka geriaatrilist hindamist. 
 
Tegemist on multifunktsionaalse hindamisega koolitatud meeskonna (õde, arst, sotsiaaltöötaja) poolt eeskätt neile patsientidele, kelle õendusabil viibimine on prognoositavalt üle 30 päeva, kelle edasisuunamine on probleemne või vaidlusi tekitav. 
 
Hindame hooldekodusse suunamise vajadust. Hindamismeeskond võtab kokku erinevate arstide püstitatud diagnoosid ja patsientide erinevad probleemid, koostab hoolduse plaani ja nõustab edasise hoolduse planeerimisel.
 
Hindamise kokkuvõtted esitatakse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajale ja/või hooldekodule.

Kontaktid

Õendusabi osakonna juhataja Relika Kobin
tel 434 2222; relika.kobin[at]vmh.ee


Sotsiaaltöötaja Piret Hommik

tel 434 2209
 
6B õepost 
tel 434 2278
 
5B õepost
tel 434 2286