Töötajate arvu poolest on Viljandi haigla juhtiv üldhaigla Eestis. Tulenevalt psühhiaatria tervishoiuteenuste jm psüühilise erivajadustega isikutele suunatud teenuste suurest osakaalust on haigla personal võrreldes tavalise üldhaiglaga arvukam.

Sihtasutus Viljandi Haigla on suurim tööandja maakonnas, haiglas töötab ligemale 800 inimest – arstid, õed ja hooldajad ning tugipersonal.  

Haigla missiooniks on pakkuda patsiendikeskset kvaliteetset ravi, tervise maksimaalset taastamist ja oskusi haigusega toimetulekuks. Missiooni paremaks täitmiseks ootame oma meeskonda pidevalt uusi töötajaid.