Patsientide nõukoda

Viljandi haiglas alustas 5. novembril 2020 tegevust patsientide nõukoda. Nõukoja töö eesmärk on edendada Viljandi haiglas inimesekeskset teenuseosutamist, kanda kogukonnas usaldusisiku rolli, vahendades patsientide küsimusi, probleeme ja ettepanekuid haigla juhatusele ning muuta paremaks patsientide ja nende perekondade informeeritust.

Patsientide nõukotta kuuluvad: 

Malle Vahtra        - Viljandi haigla nõukogu endine liige, patsientide nõukoja esimees;

Piret Aus              - Erivajadustega inimeste eestseisja;

Helena Rantanen - Gümnasist, noorte esindaja; 

Siiri Sula              - Viljandi linna Päevakeskuse töötaja;

Lea Lükk              - Rehabikeskus OÜ psühholoog;

Ly Kirt                   - pensionäride esindaja.

“Patsientide nõukoda ei ole haigla jaoks karistusorgan,” ütles nõukoja juht Malle Vahtra. “Meie missioon on olla haigla juhtidele nõuandev ja toetav kogukonna infot edastav nõukoda”.

Patsientide nõukojad on tänase seisuga loodud viie Eesti haigla juurde: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Kuressaare haigla, Viljandi haigla ja Pärnu haigla.

Viljandi haigla patsientide nõukojaga saab kontakti: malle.vahtra[at]mail.ee, tel 513 3701