Tasuliste teenuste hinnakiri (kehtiv alates 08.04.2024)

Laboris teostatavate uuringute nimekiri (alates 01.04.24)

Hoolekandekeskuse tasulised teenused (alates 01.04.24)

Eesti haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (kehtiv alates 01.04.2024)

SA Viljandi Haigla pakub ka töötervishoiu teenust. Hinnapäringud palume saata e-posti aadressile: tootervishoid[at]vmh.ee. Kontaktisik on mobiilsete teenuste koordinaator Kristel Sirelpuu (5084267, kristel.sirelpuu[at]vmh.ee).

! Palume tasuda teenuste eest tähtaegselt.
Arve tähtaegselt tasumata jätmise korral edastame võlanõude koostööpartnerile Julianus Inkasso OÜ. Inkassoettevõtte menetlemisega lisanduvad võlanõudele sissenõudmisega seonduvad kulud.

Tasumata arvete teemaliste küsimustega olete oodatud pöörduma Viljandi haigla finantsteenistuse poole e-posti aadressil arved[at]vmh.ee.

Võlanõuete kohta annab infot Julianus Inkasso OÜ,
tel 681 4400, e-post: inkasso[at]julianus.ee


Täname Teid tähtaegselt tasutud arve eest!