SARS-CoV-2 antikehade test Viljandi haigla laboris

Meil on hea meel teatada, et alates 7. aprillist 2021 saame Viljandi haigla laboris kvantitatiivselt määrata vereseerumist SARS-CoV-2 antikehi. Täpsem juhend on lisatud SIIN.

Analüüs on mõeldud patsientidele eelkõige Covid-19 infektsiooni läbipõdemise tuvastamiseks ja/või vaktsineerimisjärgse immuunvastuse määramiseks.

Haigust mittepõdenutel ja mittevaktsineeritutel jääb SARS-CoV-2 antikehade tiiter alla 0,8 kU/L (test negatiivne).
Kontrolltestimiste tulemusel jääb vaktsineeritutel ja haigust põdenutel antikehade tiiter reeglina vahemikku 100 – 2000 kU/L, mis näitab, et patsiendi immuunvastus on hetkel piisav ära hoidmaks uut tõsist nakatumist Covid-19-sse. Immuunpuudulikkusega või kergelt Covid-19 põdenud isikutel võib tiiter jääda ka madalamaks.
Poole aasta või aasta pärast analüüsi korrates saab hinnata isiku Covid-19 vastase immuunsuse olemasolu ja vajadust kordusvaktsineerimise järele.

Kuna testimise aparatuur ja reagendid erinevad SA TÜK Ühendlaboris ja Synlabis kasutatavast metoodikast, siis pole testi tulemus (antikehade tiiter) üks ühele võrreldav nendes laborites määratud antikehade tiiriga, kuigi määramise põhimõtted on sarnased. Viljandi haigla laboris määratav SARS-CoV-2 antikehade tiitri maksimaalmäär on 2500 kU/L

Analüüsi on võimalik teha tasulise teenusena pöördudes tööpäeviti Viljandi haigla I korruse verevõtupunkti. Tasulise testi hind on 15,00 eurot (kood T66708), millele lisandub 5,00 eurot verervõtu protseduuri ja tarvikute kulu (kood 1112).

Arstid saavad näidustuse olemasolul oma patsientidele analüüsi tellida läbi labori infosüsteemi tavapärases (valides viroloogia labor: S,P-SARS-CoV-2 Ab) korras, nii nagu teisigi vereanalüüse.


Lugupidamisega
Mati Kallas
Diagnostikakliiniku juht

Teenused ja protseduurid

-Viljandi haigla toimepidevus on tagatud. Kõik teenused, nii vältimatu abi, sünnitusabi, kui ka plaanilise ravi teenused, sh plaaniline kirurgiline ravi ning päevaravi, uuringud ja ambulatoorsed teenused toimivad jätkuvalt täismahus. Kirurgia taasavas plaanilise ravi (kuni teavitame olukorra muutumisest). 

-Kõigile statsionaarsele ravile või päevaravile (sh päevakirurgia), samuti osale aerosoole genereerivatele uuringutele tulevatele patsientidele on kohustuslik Covid-19 antigeenitest, mis sooritatakse enne protseduuri haigla verevõtutoas peahoone fuajees. Testimise tõttu tuleb haiglasse tulla pool tundi enne määratud aega. Patsientidega võtab haigla ise ühendust, et täpsustada haiglasse saabumise aeg. Täiendavaid kulusid patsiendile sellega ei kaasne.

-Vaimse tervise teenused toimivad tavapäraselt (kuni teavitame olukorra muutumisest).

-Enne vastuvõttu läbivad kõik patsiendid kontrollpunkti, kus nad täidavad tervisedeklaratsiooni ja mõõdetakse kehatemperatuur. Kirurgilise maski kandmine on kogu hoonetes viibimise aja kohtustuslik.

-Covid-positiivsetel patsientidel palume plaanilised teenused tervenemiseni edasi lükata, erakorralise tervisemure korral pöörduda erakorralise meditsiini osakonda
. Covid-positiivsete patsientide labori- ja röntgenuuringud toimuvad etteregistreerimisega E-R 8-16 tel 5886 3313 haigla peahoone Paalalinna-poolses otsas (prosektuuri otsauks).

-Viljandi haiglas on võimalik Covid 19 testimine nii haigussümptomitega  (perearsti saatekirjaga, kuid arve esitab haigla haigekassale) kui ka -sümptomiteta tasulise teenusena (hind 65 eurot), soovi korral väljastatakse sertifikaat. Registreerimine Covid-19 testimisele E-R 8-16 tel 5886 3313.

-Sünnitajaga võib kaasas olla üks haigustunnusteta tugiisik. Nii sünnitaja kui tugiisik teevad kohapeal  Covid-19 antigeenitesti, mis on tugiisikule tasuline (35 eurot). Tugiisik lubatakse koos sünnitajaga sünnitustuppa ning ta võib jääda kuni kaheks tunniks pärast sünnitust, kui analüüsi vastus on negatiivne.
Tugiisikud ei ole lubatud juhul, kui naine tuleb haiglasse günekoloogiliseks ultraheliks, ravile, sünnituse esilekutsumiseks või abordile.
 

UURINGUD PEREARSTIDE POOLT SAADETUD PATSIENTIDELE

Muudatus Covid-19 testide tellimisel

 Alates 18.juulist 2020 lõpetab haigekassa Covid-19 testide eest tasumise lepinguvälise rahastamise eraldi raviarvetega. Covid-19 teste pole vaja teha enam aerosoole genereerivate uuringute ega operatsioonide eelselt.

Erandiks võivad olla juhtumid, kui patsiendil esinevad nakkussümptomid või muu kahtlus Covid-19 nakkusele. Testi tegemise vajaduse otsustab raviarst ja see kajastatakse ühel raviarvel koos haigus(t)e diagnoosi(de) ning kõikide teiste uuringute ja analüüsidega üldises korras nii nagu kõikide haigusjuhtumite puhul.

Alates 18. juulist esitab haigla perearsti poolt patsiendile tellitud Covid-19 testi eest arve üldises korras.

Covid-19 teste saab Viljandi haigla laborisse saata-tuua või neid jätkuvalt tellida etteregistreerimise korras tel 5886 3313. Vajalik on uuringu saatekiri (võimalik tellida ka Mediposti vahendusel).

Pabersaatekirjad asenduvad digisaatekirjadega

https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/digisaatekiri

Ehhokardiograafilise leiu interpretatsioon

http://vmh.ee/public/EhhoKG_leiu_interpretatsioon.pdf

Füsioterapeutide ambulatoorsete vastuvõttude kokkuvõtted nüüdsest I-ESTERis

Alates 4. aprillist toimub muudatus Viljandi haiglasse füsioterapeudi ambulatoorsele teenusele saadetud patsientide kohta antavas tagasisides, et muuta selle käsitlemine mugavamaks ja kaasaegsemaks.
Kokkuvõtet teenuse kohta ei saadeta enam paberil, vaid füsioterapeudid sisestavad perearsti saatekirjaga ambulatoorsele teenusele pöördunud patsientidele osutatu I-ESTERi terviseloosse.
Pärast patsiendi iga füsioterapeudi külastust ilmub patsiendi haigusjuhtude alla uus rida. 

Viimase külastuse sissekanne sisaldab kokkuvõtet osutatud teenuse ning selle tulemuste kohta. Kokkuvõtet näete, kui vajutate protseduuride lingil. 
Kui vahetult pärast viimast külastust kokkuvõtet veel ei ole, siis on see koostamisel.
 
Kokkuvõte sisaldab ka teenuse osutamise kuupäevi, mis annab ülevaate käidud kordade arvust.
 
I-ESTERit puudutavates küsimustes pöörduge palun Viljandi haigla IT-teenistuse poole e-posti aadressil arvutiabi at vmh dot ee.
 

Aprillist muutub Viljandi haigla labori Mycoplasma pneumoniae antikehade testimise metoodika

 Alates 20. märtsist pakub Viljandi haigla labor võimalust tellida Mycoplasma pneumoniae vastaseid IgM, IgA ja IgG antikehasid eraldi, uuring tehakse ELISA meetodil.

 
Seni kasutatud komplemendi sadestusmeetodit M. pneumoniae  antikehadele (lühend S-aMypn) alates aprillist enam tellida ei saa (reagendi varasema lõppemise korral teavitame ootel olevate proovide tellijaid).
Metoodika muutuse põhjustab vajadus paremini interpreteeritava testi järele ning soov muuta testitulemused võrreldavaks teiste laborite omadega.
 
Seni kasutusel olnud komplemendi sadestusmeetodil antikehade tiitri moodustab kõigi M. pneumoniae vastaste antikehade summa, mis võib olla mõnikord diagnoosi kinnitamiseks ebapiisava täpsusega. Samuti on olnud juhuseid, kus patsiendi veres leiduvad autoantikehad (ANA jt.) põhjustavad mittespetsiifilise kõrge tiitri ja seeläbi valepositiivse uuringutulemuse. Sadestusmeetod sobibki eelkõige laste ning noorte täiskasvanute esmase ägeda infektsiooni korral, reinfektsioonide kahtluse puhul mitte.
 
Sarnaselt Chlamydia pneumoniae antikehade uuringule hakkame tegema Mycoplasma pneumoniae antikehade uuringuid 1 kuni 2 korda nädalas.
Analüüsimetoodika ja testsüsteem on samad kui Tartu ühendlaboril.

Mpneumoniae Ab_EIA
 
Lisainfo:
Ruth Männik, laboriarst
tel 435 2092
ruth.mannik@vmh.ee
 
 

Uuendused allergiapaneelide testimisel ja vastamisel

 Viljandi haigla labor annab teada, et seoses tootjapoolse allergiapaneelide testi arendusega on tõusnud selle tundlikkus. 


Hea uudisega kaasneb aga see, et väga madalat IgE antikehade taset (ühikut/ml) näeme nüüd sajandik või tuhandik-kohtadena nulli järel, millel pole diagnostilist väärtust. 

Et tellijat mitte tarbetult koormata, kirjutatakse labori infosüsteemi edaspidi tulemus väljendatuna ainult RAST- klassides 0-6 (mis varem asus vastuses võrdusmärgi järel). Kaasa saab paberil väljatrüki analüsaatorist.
 
Testi tegemine käib endiselt immunoblot meetodil.
 
Interpretatsiooni tabel ja paneelide koosseis.
 
Küsimuste korral helistage palun mikrobioloogia laborisse tel 435 2094.

Veebruarist muutub C.pneumoniae antikehade test

Viljandi haigla laboris vahetub veebruaris Chlamydophila pneumoniae (varasemas klassifikatsioonis Chlamydia pneumoniae) antikehade ELISA-testi tootja firma.
 
Testi asendamise põhjuseks on vajadus suurendada testi spetsiifilisust ning vähendada piirväärtuse piirkonda jäävate IgA testide tulemuste hulka.
 
Kasutusele tulev test on alates 2012. a septembrist töös Tartu ülikooli kliinikumi ühendlaboris. Seega muutuvad omavahel võrreldavamaks Viljandi haigla labori ja Tartu eriarstide poolt tellitud testide tulemused, väljendatuna samades ühikutes ja samade interpretatsiooni soovitustega.
 
Tellija jaoks on oluline muudatus  ainult interpretatsiooni soovitustes. 
C.pneumoniae vastaste antikehade uuringuid on endiselt võimalik tellida MEDIPOSTI kaudu elektroonselt.
 
Testi tootja soovitab tulemusi interpreteerida järgnevalt: 
 
C. pneumoniae vastased antikehad

IgMIgAIgG
semikvantitatiivnesemikvantitatiivnekvantitatiivne
Suhtarv <0,8 negatiivneSuhtarv <0,8 negatiivne<16 RU/ml negatiivne
Suhtarv 0,8...1,1 piirväärtusSuhtarv 0,8...1,1 piirväärtus≥16...<22 RU/ml piirväärtus
Suhtarv ≥1,1 positiivneSuhtarv ≥1,1 positiivne≥22 RU/ml positivne

Chlamydophila_pneumoniae_vastased_antikehad 

Lisainfo:
laboriarst/mikrobioloog Ruth Männik, tel 435 2092

Vereäige mikroskoopilisel uuringul võeti kasutusele uus lühend

Viljandi haigla labor annab teada, et alates 28. jaanuarist on vereäige mikroskoopilise uuringu (endine B-Hemo) uus lühend B-Smear-m.

Lisainfo:
laboriarst Anne Lemmik, tel 435 2091, 435 2090

Viljandi haigla labor määrab hinnangulise glomerulaarfiltratsiooni kiirust (eGRF) uue valemi abil

Alates 28. jaanuarist hakkab SA Viljandi Haigla labor väljastama hinnangulise glomerulaarfiltratsiooni kiiruse (eGRF) - varasem nimetus endogeenne kreatiniini kliirens -  tulemusi, mis on arvutatud MDRD valemi abil.

MDRD valemit soovitatakse  kasutada Cockroft-Gaulti valemi asemel. MDRD valemit kasutades pole vajalik arvestada patsiendi kaalu, piisab ainult vanusest.
MDRD valem töötati välja 1628 patsiendil MDRD uuringust (Modification of Diet in Renal Disease,1999).
GFR (ml/min/1,73m2) =175 x [seerumi/plasma kreatiniin (µmol/L) x 0,011312] -1,154
x[vanus] -0,203 x [0,742 kui patsient on naine]

MDRD valem on valideeritud suurel populatsioonil, mis hõlmas erinevate rasside esindajaid. Ei vaja arvutamiseks kehakaalu.
Viimasel kümnendil on maailmapraktikas rutiinne eGFR väljastamine koos iga seerumi/plasma kreatiniini määramisega. Täiskasvanutel eGFR MDRD- valemi järgi arvutatuna on saanud kuldseks standardiks.
MDRD valem töötati välja krooniliste neeruhaigete grupil ning seetõttu alahindab süstemaatiliselt GFR-i kõrgete väärtuste puhul.
Soovitav on interpreteerida eGFR väärtusi ≥60ml/min/1,73m2 ettevaatusega,
arvestades, et eGFR muutub ebatäpsemaks tõelise GFR suurenedes

Soovitada patsientidel mitte süüa liha 12 tundi enne proovi andmist eGFR määramiseks..
 Proov ei tohi olla hemolüütiline. Analüüs tuleks teostada 12 tunni jooksul alates proovivõtust.

Referentsväärtused
≥ 18 a ≥ 90mL/min/1,73m2 
Valemit ei saa kasutada laste GFR-i arvutamisel.

Staadium kirjeldus (GFR ml/min/1,73m2)
1 Neerukahjustus normaalse GFR-ga ≥ 90
2 Neerukahjustus kergelt vähenenud GFR-ga 60–89
3 Moodukalt vähenenud GFR 30–59
4 Tunduvalt vähenenud GFR 15–29
5 Neerupuudulikkus < 15

eGFR tulemus <60ml/min/1,73m2 patsiendil, kellel pole varem eGFR
määratud, tuleb kinnitada korduva testiga kahe nädala jooksul, et välistada ägedad GFR muutuse põhjused.
Kroonilise neeruhaiguse progressiooniks võib lugeda eGFR vähenemist
      >5 ml/min/1,73m2 võrra ühe aasta jooksul või >10 ml/min/1,73m2 võrra viie aasta jooksul
 

Lisainfo:
laboriarst Anne Lemmik, tel 435 2091, 435 2090