Visiiditasu

1. jaanuarist 2018 kehtib Viljandi haigla eriarsti esmase visiidi ning erakorralise meditsiini osakonnas visiiditasu 5 eurot.

Visiiditasu ei võeta:

- puudega lastelt (kuni 18. eluaastani (kaasa arvatud), puuet tõendava dokumendi alusel); 
- lastepsühhiaatri vastuvõtule tulles;
 - alla 3-aastastelt (kaasa arvatud) lastelt; 
- rasedatelt;
- korduvvastuvõtul, st sama ravijuhu piirides teist korda visiiditasu ei võeta (krooniliste haigete puhul võetakse visiiditasu kord kolme kuu jooksul);
NB! Visiiditasu   vabastust   ei   kohaldata   patsiendi   korduvate   EMO-sse   pöördumiste   puhul olenemata põhjusest, kui pole tegemist diagnostika-   või   raviprotseduuriks   EMO-sse   või ambulatoorsele vastuvõtule tagasi kutsutud juhtumiga.
- Viljandi haigla teise eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt;
- teise raviasutuse sama eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt sama ravijuhu piires;
- kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarne ravi;   
- ühiskonnale ohtlike nakkushaiguste korral (aktiivse tuberkuloosi põdejatelt, nende kontaktsetelt ning tuberkuloosi otseselt kontrollitavat ravi saavatelt patsientidelt);
- vältimatu psühhiaatrilise ravi korral;
- tasuliste tervishoiuteenuste osutamisel, mille puhul visiiditasu on arvestatud visiidi hinna sisse (nt mootorsõidukijuhi tervisetõend, relvaloa väljastamine jt tasulise hinnakirja teenused).
 


Lisainformatsioon:  Viljandi haigla registratuur, tel 434 3001.

Tutvu visiiditasu võtmise juhendiga siin.