Ootame oma meeskonda arvutisüsteemide administraatorit

09.10.2017

 

Ootejärjekord röntgenuuringutele

26.09.2017

Seoses uue röntgenaparaadi hankimisega, on röntgenuuringutele tekkinud pikem ootejärjekord.

Hetkel toimub ruumide remont, millele järgneb uue aparaadi ülespanek.
Seega on hetkel kahe röntgenaparaadi asemel töös ainult üks.
Loodame oktoobri keskpaigaks uue aparaadi tööle saada.

Palume perearstidel teavitada patsiente võimalikust pikemast ooteajast.

Lisainfot saab radioloogia klienditeenindusest numbril 435 2096. 
Palume mõistvat suhtumist!

 

Lastearsti ja nefroloogi vastuvõtud

22.09.2017

Viljandi haigla ambulatoorse ravi osakonnas võtavad patsiente vastu kaks uut arsti:

Lastearst dr Gerli Mirkat asendab lapsepuhkuse ajal dr Tiia Voor Tartu ülikooli kliinikumist.

Vastuvõttude info ja registreerimine Viljandi haigla registratuuris tel 434 3001.

 ***

Nefroloog (neeruhaiguste arst) dr Leelo Järv teostab vastuvõtte Tartu ülikooli kliinikumi arstina, seega info ja registreerimine Tartu ülikooli kliinikumi registratuuri tel 731 9100.

Visiiditasu on vastavalt Tartu ülikooli kliinikumi hinnakirjale 5 eurot. Visiiditasu makstakse arsti vastuvõtul kabinetis (Viljandi haigla peahoone A-korpuse II korrus).

 
 
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
Tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee
www.vmh.ee 

 

Ettekannete päev “Jämejala muutuste ajastul”

08.09.2017

Täna, 8. septembril algusega kell 12 leiab Jämejala kultuurimajas aset ettekannete päev “Jämejala muutuste ajastul”. 

Konverentsiga tähistatakse 120 aasta möödumist hoolekandeasutuse rajamisest Jämejalga Liivimaa langetõbiste ja nõdrameelsete eest hoolekandmise seltsi eestvõttel.

Ürituse avasõnad ütleb Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere, kes juhatab sisse ka sünnipäevaks valminud Jämejala ajaloole pilgu heitva filmi “Minu inimeste Jämejala”. 

Ettekannete päeva kandvaks teemaks on kohtupsühhiaatria. Valiku põhjus on kohtu poolt määratud psühhiaatrilise sundravi teenus, mida Eestis ainsana osutatakse just Jämejalal.

Kohtupsühhiaater Alo Jüriloo alustab ettekandeid ülevaatega kohtupsühhiaatriast täna ja homme, psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro räägib agressiivsuse neurobioloogiast, psühhiaater Andrus Tikerpe isiksusehäiretest kuriteo kontekstis ning Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku uus ülemarst Madis Parksepp teemal „Lapsed ja kohtupsühhiaatria".

Päeva lõpetavad töötoad:  alkoholitarvitamise häire kabineti juht Jaan Saar juhib „Alkohol ja keha" teemalist arutelu ning sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitsioonikeskuse juht Rita Kerdmann tutvustab keskuse hetkeseisu ja väljakutseid.

 Ettekannete päeva modereerib Eesti Psühhiaatrite Liidu president dr Andres Lehtmets. Osaleb pea 200 erialaspetsialisti kogu Eestist.

 

Konverents on kulminatsiooniks kogu nädala vältel aset leidnud sünnipäevapidustustele, mille raames esinesid patsientidele ja klientidele Eve stuudio tantsulapsed ja Viljandi Nukuteater, korraldati kinoõhtu, valiti parimat sünnipäevatorti ning võisteldi orienteerumises. 

 
 
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
tel 435 2025, 5349 5332
krista dot valdvee at vmh dot ee
 
Fotod: Maike Tšetšin
 
 
 
 
 

Viljandi haigla algatatud teema Arvamusfestivalil: "Alkohol: kas ravida või karistada"

14.08.2017

Viienda Arvamusfestivali raames leidis aset ka Viljandi haigla alkoholitarvitamise häire kabineti algatatud arutelu "Alkohol: kas ravida või karistada".

Rahvusringhäälingu alal peetud arutelu on järelvaadatav:  http://www.err.ee/612403/eesti-alkoholiprobleemide-taustaks-on-murepohine-uhiskond

 

 

 

Viljandi haigla nõukogu kinnitas uue juhatuse koosseisu

27.07.2017

Viljandi haigla nõukogu kinnitas oma 26. juuli koosolekul haigla uued juhatuse liikmed - lisaks juhatuse esimehele Priit Tamperele juhivad haiglat järgmisel 5-aastasel perioodil dr Katrin Kaarma ja dr Margus Annuk.

Dr Katrin Kaarma roll juhatuse liikmena on koordineerida psühhiaatria ja sellega seonduvate valdkondade tööd ning Viljandi haiglas plaanib ta alustada septembri teisel nädalal.
Ta on lõpetanud Tartu ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal ning omandanud Londoni ülikoolis magistrikraadi tervisepoliitika ja tervishoiu ökonoomika alal. Dr Katrin Kaarma on töötanud nii tööinspektsiooni peadirektori kui sotsiaalministeeriumi terviseala asekantslerina, samuti Euroopa Komisjoni tervise ja tarbijakaitse direktoraadi eksperdina. Hiljem on ta lõpetanud residentuuri psühhiaatria erialal ja Viljandi haiglasse tuleb ta Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatri ametist.

Dr Margus Annuk, kes alustab somaatilist ravi koordineeriva juhatuse liikme tööd 1. augustil, on lõpetanud Tartu Ülikooli ravi erialal ning omandanud Uppsala ülikoolis doktorikraadi sisehaiguste ja nefroloogia erialal. Ta on töötanud Tartu ülikooli kliinikumis arst-õppejõuna ning Uppsala ülikooli haiglas teadurina. Viimaseks töökohaks enne Viljandi haiglasse tulekut oli konsultant EGeen International Corporationis.

Nõukogu esimees, sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppeli sõnul on ootus uuele juhatusele olla avatud, läbipaistev ja paindlik ning riigile heaks kompetentseks partneriks oluliste valdkondade - aktiivravi, võõrutusravi, psühhiaatria ja erihoolduse – arendamisel.  “Järgnevatel aastatel ootavad Viljandi haiglat ees mitmed arengud nii teenuste vallas kui ka patsiendikäsitluses. Välja on vaja töötada uus esmatasandi tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna koostöömudel, milles perearstid, eriarstid, õed, hooldajad ning teised spetsialistid saaksid veelgi paremini panustada inimeste tervise hoidmisele ning taastamisele,” kirjeldas ta.

Senise juhatuse 5-aastane ametiaeg lõpeb 31. juulil. Juhatuse esimehele Priit Tamperele tegi nõukogu ettepaneku jätkata uuel perioodil. Juhatuse liige dr Enno Kase, kes koordineeris Viljandi haigla ravitööd alates sihtasutuse loomisest 2002. aastal, jätkab Viljandi haiglas erialast tööd arstina. “Nõukogu tänab dr Enno Kaset  tugeva ja väärtusliku baasi loomise eest, millelt on arendustes hea edasi minna,” võttis Agris Koppel kokku haigla nõukogu tunnustava hinnangu.Tänades
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
Tel 435 2025, 5349 5332
krista dot valdvee at vmh dot ee
www.vmh.ee

Täna õitseb öökuninganna

29.06.2017

Täna, 29. juuni öösel kella 21:00-st kella 03:00-ni õitseb haigla peahoone prosektuuri aknal öökuninganna

Viljandi Linnavalitsus tutvustab kesklinna kavandatava Viljandi haigla detailplaneeringu eskiislahendust

28.06.2017

 Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 19. - 30. juunil 2017 Viljandi Linnavalituses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadetetahvlil, Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linna veebilehel (http://www.viljandi.ee/teated).

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 6. juulil 2017 kell 17:15 Linnu tn 2 Viljandi Linnavolikogu saalis.

Viljandi haigla ja tervisekeskuse detailplaneeringu eskiislahendus 

Viljandi haigla ja tervisekeskuse detailplaneeringu - algatamise korralduses (Viljandi Linnavalitsuse 09.01.2017. a korraldus nr 4) nimetusega Viljandi kesklinna Carl Robert Jakobsoni tänavaga, Turu tänavaga ja Turu tänav 14 krundiga piirneva maa-ala detailplaneering - koostamise eesmärk on määrata Viljandi kesklinnas krunt ehitusõigusega tervishoiukompleksi (haigla + tervisekeskus) rajamiseks. Detailplaneeringu koostamine on vajalik kuna kehtiv detailplaneering (tähis DP 2003-07, kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse 29.09.2003 korraldusega nr 711) maa-ala hoonestamist ei võimalda.

Planeeritud tervishoiukompleksi näol on tegemist linnaruumiliselt olulise objektiga ja uusehitise kõrge arhitektuuritaseme tagamiseks tuleb korraldada avalik arhitektuurikonkurss.

Planeeringu koostamisest huvitatud isik on SA Viljandi Haigla. Planeeringu koostamise algatamise aluseks on muuhulgas Viljandi Linnavolikogu 26.06.2014 otsus nr 80 „Tingimusliku nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks hoonestusõigusega otsustuskorras“.

Detailplaneeringu koostamiseks sõlmiti veebruaris 2017.a SA Viljandi Haigla ja OÜ Hendrikson & Ko vahel töövõtuleping. Detailplaneeringule on alusuuringutena OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud ka muinsuskaitse eritingimused, dendroloogiline hindamine ja KSH eelhinnang.

Planeeringualaks on Viljandi linnas C. R. Jakobsoni tänav 2a, C. R. Jakobsoni tänav 2b, C. R. Jakobsoni tänav 2c, C. R. Jakobsoni tänav 4, Turu tänav 6, Turu tänav 8, Turu tänav 10, Turu tänav 12 katastriüksused ja nendega külgnevad tänavaalad ning parkimisala (avalik nn turu parkla). Planeeringuala paikneb Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27010 kaitsevööndis ja Turu tänava maa-ala ulatuses Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal.

Tervishoiukompleksi hoonestusala ja hoonemahtude planeerimisel on arvestatud kontaktvööndis asuvate äri- ja ühiskondlike ehitiste maa kasutusotstarbeliste kruntide linnaehituslike näitajatega, vaadetega avalikust linnaruumist, võimaliku liikluslahendusega ja tervishoiukeskusele vajalike nõuetega. Hoonestusala lõuna- ja lääneküljele on planeeritud kohustuslik ehitusjoon, millest tänavatele/platsidele lähemale hoonet rajada ei tohi. Kohustuslik ehitusjoon lähtub planeeringule koostatud muinsuskaitse eritingimustest ja kvartalile iseloomulikust hoonestuse paiknemisest tänavate suhtes. Planeeritud hoonestuse suurimaks lubatud korruselisuseks on 4 korrust, lubatud on ka maa-aluse korruse rajamine parkimiskohtade ning tehno- ja säilitusruumide tarbeks. Tervishoiukompleksi hoonete suurim lubatud ehitisealune pind maa peal on 6500m², maa all 8635m².

Juurdepääs planeeritud tervishoiukompleksi krundile on kavandatud kolmest küljest: sisse- ja väljasõit C. R. Jakobsoni tänavalt, üks sissesõit ning üks sisse- ja väljasõit ühesuunaliselt Turu tänavalt ning üks väljasõit Turu/Kaalu tänavale ala edelaküljelt. Peamine juurdepääs on kavandatud C. R. Jakobsoni tänavalt. Krundi suuremahuline parkla (ca 250 kohta) on kavandatud hoone keldrikorrusele.

Planeeringu eskiislahenduse ruumilisel illustratiivil on kujutatud suurim lubatud hoonemaht. Hoonekompleksi arhitektuurne lahendus selgub arhitektuurikonkursil.

Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere: “Oleme jõudnud pikas haiglaehitamise saagas etappi, mil riik on andnud kinnituse nii tervisekeskuse kui haiglahoone rahastamiseks ning seega kindlustunde konkreetsete tegevustega edasiminekuks. Ehitame väärika hoone, milleks korraldame rahvusvahelise arhitektuurikonkursi. Plaanime tervishoiukeskust, milles on nii linna kui maakonna elanikele vajalikud teenused koos ning neile juurdepääs võimalikult mugav. Siinkohal kerkib kindlasti üles parkimise teema, mis on keeruline juba praeguse haiglahoone juures. Nagu ka detailplaneeringus kirjas, plaanime maa-alust parklat vähemalt 250 autole ning lisaks säilitame maapealse parkimise.

Kindlasti ei plaani me kesklinna kolida kogu praeguse 9-korruselise maja mahtu, vaid eriarstide vastuvõtu, EMO, laboratooriumi- ja diagnostikabaasi, sise-, kirurgia ja sünnitusosa ning taastusravi/füsioteraapia, mis on alla poole praeguse maja mahust. See ei tähenda, et teenused ja töökohad kaovad, vaid teised funktsioonid ja teenused kolivad Jämejala majadesse. 

Planeerimisprotsessi on kaasatud tervishoiukeskuses tegutsema asuvad 14 Viljandi perearsti, kokku on lepitud kohtumine puuetega inimeste nõukojaga, oleme kohtunud linnarahvaga ning plaanime teha seda veelgi. Kõik küsimused, ettepanekud ja arvamused on oodatud.“

Detailplaneeringuga seotud dokumendid leiate: http://www.viljandi.ee/teated

Viljandi haigla nõukogu andis juhatuse esimehele volitused ametis jätkamiseks ning uue juhatuse moodustamiseks

26.06.2017

Viljandi haigla nõukogu otsustas oma 22. juuni koosolekul kinnitada haigla juhatuse esimehe Priit Tampere ametisse ka järgnevaks viieks aastaks. 
 
Nõukogu tunnustas Priit Tampere lõppeval perioodil tehtud tööd haigla arendamisel, järgmise perioodi arenguvisiooni loomisel ning selle elluviimiseks vajaliku suure eeltöö ärategemisel. Nõukogu esimees, sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel avaldas lootust, et haigla personal on nõukogu otsusega rahul: "Ka Viljandist kaugemale on näha, et haigla organisatsioonikultuuris on toimunud positiivsed muutused. Samuti on haigla juht on olnud riigile heaks, kompetentseks ja avatud partneriks oluliste valdkondade - aktiivravi, võõrutusravi, psühhiaatria ja erihoolduse - arendamisel," lisas ta. 
 
Agris Koppeli sõnul ei saa järgmised viis aastat olema Viljandi haiglale kerged, kuid tõotavad tulla huvitavad, sest ees seisavad olulised muudatused Viljandimaa tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande süsteemi arendamisel, millel on oluline mõju nii viljandimaalastele kui aja jooksul loodetavasti ka kogu Eestimaale. 
 
Viljandi haigla nõukogu andis ühtlasi Priit Tamperele volitused moodustada endale kompetentne ja võimekas meeskond ehk uus juhatus. Välja on kuulutatud konkurss kahe juhatuse liikme leidmiseks, kellest üks asub koordineerima somaatilise ravi ja teine psühhiaatrilise ravi ning sellega seonduvate kompleksteenuste valdkonda. 
Uued juhatuse liikmed selguvad Agris Koppeli sõnul lähema kahe kuu jooksul. Priit Tampere uus ametiaeg algab 1. augustil.   
 
 
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee

Lillekiosk haigla I korrusel on suvepuhkusel 23.06 - 04.09

26.06.2017

OÜ Marcus Lillekaubandus lillekiosk haigla I korrusel läks suvepuhkusele 23. juunil.
 
Nagu igal aastal, saab ka sel perioodil vajalikud lilleseaded tellida linnas asuvast kauplusest, Jakobsoni tn 4 telefonil 433 4459.
Tellitud lilled toimetatakse haiglasse tasuta.
 
Kiosk avatakse uuesti 4. septembril.

Vanemad uudised