Viljandi haiglas on patsientide külastamine lubatud kindlatel aegadel!

Haigla suur maja: E-R 15-18 ja L-P 12-16

Sünnitus- ja günekoloogia osakonnas tuleb külastus kokku leppida valvearstiga.  Rohkem infot SIIT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registratuurid
E-R 8-16

Üldregistratuur eriarsti vastuvõtule, 
funktsionaaldiagnostilistele uuringutele, 
günekoloogilisse sonograafiasse,
noorte nõustamisele,
perekooli, noorsportlaste terviseuuringutele,
õe iseseisvale vastuvõtule,
Covid-19 vaktsineerimisele 

4343001
Registreerimine ambulatoorsele taastusravile
4352136

Registreerimine radioloogilisele uuringule
(etteregistreerimine on vajalik ainult kontrastainega uuringutele) 
Röntgenis teenindame elavas järjekorras (vajalik saatekiri)

4352096
Registreerimine mammograafiasse
6003155

Registreerimine psühhiaatrilisele, sh vaimse tervise õe vastuvõtule

4354248

Üleriigiline digiregistratuur: https://digiregistratuur.ee/login
(vajuta "Sisene")

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vereproovide andmine
E-R 7.30-16.00

Proovimaterjale saab anda Viljandi haigla suure maja (Pärna tee 3) esimesel korrusel asuvas labori verevõtukabinetis tööpäeviti kell 7.30-16.00.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tervisealane info Ukraina sõjapõgenikele4343001
Контроль стану здоров'я і вакцинація українських військових біженців

Проверка состояния здоровья и вакцинация украинских военных беженцев

https://vmh.ee/ukraina-sojapogenike-tervisekontroll-ja-vaktsineerimine/

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   15. juulil sündis haigla sünnitusosakonnas 1 poiss.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuginedes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprill 2016 määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus)", isikuandmete kaitse seadusele ning klientide/patsientide eraelu puutumatuse kaitse ja parima ravikvaliteedi  tagamiseks on

Viljandi Haigla siseruumides ja territooriumil keelatud ilma vastava kooskõlastuseta pildistada ja filmida. Keelu eiramine ning fotode/vidode jagamine võib kaasa tuua karistuse isikuandmete kaitse seaduses ja karistusseadustikus ettenähtud korras.