Eriarsti vastuvõtt

Eriarsti vastuvõtule registreerimiseks on vajalik perearsti saatekiri. Saatekirja olemasolu ei ole vajalik pöördumisel järgnevate eriarstide poole: psühhiaater, günekoloog, nahaarst, silmaarst, trauma korral traumatoloog või kirurg.

Vastuvõtule on võimalik pöörduda järgmiste eriarstide juurde: sisearst, närviarst, südamearst, nina-kõrva-kurguarst, reumaarst, kirurg, uroloog, silmaarst, mao-sooltearst, naha-suguhaigustearst, naistearst, kopsuarst, lastearst, psühhiaater, endokrinoloog, töötervishoiuarst ja logopeed.

Eriarstide aegade broneerimisega tegeleb haigla peahoone registratuur (E-R 8-16) telefoninumbril 434 3001, psühhiaatri ja lastepsühhiaatri vastuvõtule saab vastuvõtaja broneerida psühhiaatriakliiniku registratuuris (E-R 8-16) telefoninumbril 435 4248.

Kui teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, andke sellest hiljemalt 24 h enne vastuvõttu teada 
telefonil 434 3001 (eriarstid) või 435 4248 (psühhiaatrid) E-R 8-16 või e-kirjaga registratuur[at]vmh.ee.

Eriarstile tulles palume kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument.

Eriarsti esmase visiidi tasu on 5 eurot, erandid leiate siit.

Viljandi haigla eriarstide vastuvõtud on leitavad üleriigilises digiregistratuuris. Digitaalse registreerimisega tekkivate takistuste või küsimustega pöörduge haigla peahoone registratuuri (E-R 8-16) telefoninumbril 434 3001.
 
Üleriigiline  digiregistratuur on eriarsti vastuvõtuaegade broneerimise lahendus riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee, kus on võimalik broneerida, tühistada ja muuta eriarsti esmaseid vastuvõtuaegu kõikides selle lahendusega liidestunud tervishoiuasutustes.

Vastuvõtuajad

 

Visiiditasu

Viljandi haigla eriarsti esmase visiidi ning erakorralise meditsiini osakonnas on visiiditasu 5 eurot.

Visiiditasust on vabastatud: 
- alla 18-aastased (kaasa arvatud) patsiendid;
- rasedad soodustust tõendava dokumendi esitamisel;
- isikud, kelle suunab Haigla eriarst Haigla teise eriarsti juurde või teise 
tervishoiuteenuse osutaja eriarst sedasama tervishoiuteenust osutava eriarsti juurde;
- kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse 
tervishoiuteenuse osutamine;
- ühiskonnale ohtlike nakkushaiguste korral (aktiivse tuberkuloosi põdejatelt ja tema 
kontaktsetelt isikutelt ning tuberkuloosi otseselt kontrollitavat ravi saavatelt 
patsientidelt);
- ühiskonnaohtlike nakkushaiguste põdemisel kehtib visiiditasu vabastus 
vastava eriala eriarsti juurde pöördumisel.
-  Haiglas pikaajalisel teenusel (sundravil, psühhiaatrilisel pikaravil, tuberkuloosiravil, 
sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsiooniteenusel, sotsiaalhoolekandeteenusel, 
iseseiseval statsionaarsel õendusabiteenusel) viibivad patsiendid Haigla eriarsti 
vastuvõtule pöördumisel;
- vältimatu psühhiaatrilise ravi korral;
- ambulatoorse eriarstiabi korduva konsultatsiooni korral (kutsutud tagasi samale 
ambulatoorsele teenusele). Korduvaks konsultatsiooniks on eriarsti ambulatoorsed 
visiidid järgmistel juhtudel:
         - kui eriarst on patsiendi kutsunud tagasi ravi kontrollimiseks või muutmiseks ühe haigusjuhtumi korral;
         - kui patsient on diagnostika- või raviprotseduuriks EMO-sse või ambulatoorsele vastuvõtule tagasi kutsutud;
 
- krooniliste haigete puhul võetakse visiiditasu kord 3 kuu jooksul 
(arvestusperiood algav ravijuhu avamisest).
-  isikult, kes on EMOst saadetud edasi kõrgema etapi haiglasse;
- sõjapõgenikult.
- tasuliste tervishoiuteenuste osutamisel, mille puhul visiiditasu on arvestatud visiidi hinna sisse (nt  relvaloa väljastamine jt tasulise hinnakirja teenused).
 
NB! Visiiditasu   vabastust   ei   kohaldata   patsiendi   korduvate   EMO-sse   pöördumiste   puhul olenemata põhjusest, kui pole tegemist diagnostika-   või   raviprotseduuriks   EMO-sse   või ambulatoorsele vastuvõtule tagasi kutsutud juhtumiga.
 
 
Lisainformatsioon:  Viljandi haigla registratuur, tel 434 3001.

Tutvu visiiditasu võtmise juhendiga SIIN. 
Kehtiv alates 24.03.22

Palume tasuda visiidi- ja voodipäevatasu, taastusravi, õendusabi, hoolekande jt teenuste eest tähtaegselt.
Arve tähtaegselt tasumata jätmise korral edastame võlanõude koostööpartnerile Julianus Inkasso OÜ. Inkassoettevõtte menetlemisega lisanduvad võlanõudele sissenõudmisega seonduvad kulud.

Tasumata arvete teemaliste küsimustega olete oodatud pöörduma Viljandi haigla finantsteenistuse poole e-posti aadressil arved[at]vmh.ee.

Võlanõuete kohta annab infot Julianus Inkasso OÜ,
tel 681 4400, e-post: inkasso[at]julianus.ee

Täname Teid tähtaegselt tasutud arve eest!