Haiglasse tulek

Sihtasutus Viljandi Haiglasse plaanilisele haiglaravile tulles on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri ja kokkulepe saabumisaja suhtes osakonnaga, kuhu Teid ravile suunatakse. Juhul, kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal haiglasse tulla, palume sellest kindlasti teatada.


Loe veel

Voodipäevatasu

SA Viljandi Haiglas on voodipäevatasu 2,50 eurot iga haiglas oleku ajal alanud kalendripäeva eest. Tasu tuleb maksta maksimaalselt kümne haiglaravil oldud päeva eest, seega kokku mitte rohkem kui 25,00 eurot ühe haigusjuhtumi kohta.

Viljandi haigla aktiivravist õendusabiteenusele suunatud patsientide puhul liidetakse aktiivravil ja õendusabiteenusel viibitud päevad ning voodipäevatasu arvestatakse summeeritult.

Informatsiooni voodipäevatasu maksmise võimaluste ja muude küsimuste korral saate raviarstilt või õelt.


Loe veel