Dementsuse tugigrupid

Tugigruppi on oodatud dementsusega inimeste lähedased ja hooldajad, aga ka need omastehooldajad, kelle lähedasi enam meie seas ei ole. Nende panus oma kogemuste jagamisel on hindamatu väärtusega.

 
Tugigrupis osaleja meelespea:
1. Pean kinni konfidentsiaalsusest ja eetikast (grupis räägitu jääb ainult gruppi).
2. Panustan usaldusliku ja avatud õhkkonna loomisesse.
3. Kõik saavad räägitud, kõik saavad kuulatud.
4. Nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid kogemusi. Kuulan kritiseerimata.
5. Abistan ja toetan teisi läbi oma kogemuste jagamise.
6. Kuulan rääkijat teda katkestamata.
7. Mul on võimalus rääkida ja õigus vaikida.
8. Tunded on lubatud, pisarad on lubatud, naer läbi pisarate on oodatud.
9. Keskendun positiivsetele, energiat andvatele hetketele, mis annavad meile elujõudu.
10. Grupijuht toetab grupiliikmeid ja liikmed eestvedajat.
 
Täpsem info dementsuse, abimaterjalide, tugigruppide kohta → www.eludementsusega.ee
 
Viljandi tuguigrupp koguneb Sakala keskuse 3. korrusel (Tallinna tänav 5.) kell 15.30-17.00.
 
Oma mures või küsimusega saad pöörduda ka dementsuse info- ja usaldusliinile numbril 644 6440, helistaja tasub kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel.
 
Dementsuse usaldus- ja infoliin on avatud igal tööpäeval 4 tundi: esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 12.00–16.00 ning kolmapäeval kell 16.00–20.00. Ajal, mil infoliin ei tööta, võib küsimused saata meiliaadressile info[at]eludementsusega.ee, saadetud küsimustele vastavad oma ala eksperdid.
 
Tugigrupis osalemine on tasuta! 
 
NB! VAATA KA: Koroonaviirus ja dementsus.