Viljandi haigla viib läbi patsientide rahuloluküsitluse

06.11.2020

Viljandi haigla alustas ambulatoorsete patsientide rahuoluküsitluse läbiviimist. Selleks palume patsiendil pärast vastuvõttu või EMO külastust täita küsitlusleht. Küsimused puudutavad vastuvõtule registreerimist, personali tegevust, suhtumist ja suhtlemist, aga ka kaasa saadud edasisi suuniseid.

Lisaks palume sel korral patsientidel anda tagasisidet ka soovitusindeksi skaalal. Soovitusindeksiga hindab patsient, kui tõenäoliselt ta Viljandi haiglas saadud teenust oma lähedasele või kolleegile soovitaks. Soovitamise tõenäosust saab hinnata skaalal 0-10. „See hinnang annab meile konkreetse mõõdiku haigla teeninduskvaliteedi hindamiseks. Küsimuste juures on ka vabateksti väljad, kuhu saab anda sõnalist tagasisidet. Sõnaline tagasiside on meie jaoks väga väärtuslik,“ ütles Viljandi haigla kvaliteediteenistuse juht Kätlin Venderström.

Küsitlus viiakse läbi ambulatoorse ravi osakonnas (polikliinik), taastusravis, EMOs ja koduõenduses ning psühhiaatriakliiniku ambulatoorses, akuut ning laste- ja noorukite psühhiaatria osakondades.

Pärast küsitluslehe täitmist jätavad patsiendid küsitluslehe osakonnas selleks otstarbeks märgitud kasti. Koduõenduse patsientidelt küsitakse tagasisidet telefoni teel.

„Me uurime patsiendi rahulolu meie haigla raviteenustega. Ühelt poolt tuleb patsiendi rahulolu hindamise nõue sotsiaalministri määrusest „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“. Samas annab patsientide tagasiside infot haigla juhtkonnale ja kogu haigla meeskonnale, milliseid tegevusi tuleks arendada ja milliste teenustega ollakse või ei olda rahul,“ selgitas haigla kvaliteedispetsialist Kaarin Sarapuu.

Ambulatoorsete (polikliiniku) patsientide rahulolu uuring toimub üle aasta ja kestab kuu aega. Tulemused avaldatakse haigla kodulehel pärast uuringu läbiviimist ja analüüsimist.

Varasemate uuringute tulemusi näeb Viljandi haigla kodulehelt: http://vmh.ee/rahulolu-uuringud/

 

Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla
kommunikatsioonijuht