2.tüüpi diabeedi patsientidel on võimalus osaleda ravimiuuringus

18.08.2021

Uuringu number: NN9924-4635, Versioon 1.0_EE_ET, 12-märts-2021

 

PIONEER PLUS (performance of oral semaglutide in higher dose levels in type 2 diabetes

subjects; suukaudse semaglutiidi suuremate annuste toime 2. tüüpi diabeediga osalejatel)

 

PIONEER PLUS on ravimi kliiniline uuring, milles uuritakse veresuhkru taset alandavate

semaglutiiditablettide toimet.
 

Tegemist on ravimiuuringuga. Uuringuga võib kaasneda oht osaleja tervisele. Uuring viiakse läbi

koostöös ravimifirmaga Novo Nordisk.
 

Te võite sobida uuringus osalema, kui

• teil on diagnoositud 2. tüüpi diabeet;

• te olete vähemalt 18-aastane;

• te saate ja tahate umbes 1 aasta ja 4 kuu

jooksul käia uuringuprotseduuridel.

Millist kasu saab uuringus PIONEER PLUS

osalemisest?

• uringuga seotud ravi, sealhulgas regulaarne

tervisekontroll ja analüüsid;

• vere glükoosisisalduse mõõtmise seadme ja tarvikud.
 

Info ettevõtte Novo Nordisk kliiniliste ravimiuuringute

kohta leiate veebisaidilt

https://www.novonordisk.ee/clinical-trials.html

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust arstiga.

dr Hella Vides

Viljandi haigla endokrinoloog

tel 435 2145 või 522 4887