ETTEPANEKUTE, KAEBUSTE JA TÄNUAVALDUSTE ESITAMINE

 
Ettepanekuid, kaebusi ja tänuavaldusi on võimalik esitada peahoone 
liftihallides ning kliinilistes allüksustes asuvate Rõõmula/Murela postkastide
ning haigla kodulehe (www.vmh.ee) kaudu.
 
Kõikidel patsientidel on võrdne õigus kvaliteetsele teenusele ja väärikale kohtlemisele.
Juhul, kui Te ei ole rahul osutatud tervishoiuteenuse kvaliteediga, palume 
Teil pöörduda SA Viljandi Haigla juhatuse poole:
 
peahoone C-korpuse II korrus
Pärna tee 3, Jämejala küla
tel 435 2022
e-post vmh@vmh.ee
 
Kui Te ei jää Viljandi haigla poolt pakutud lahendusega rahule, on Teil õigus pöörduda kaebusega tervishoiuteenuse osutamise suhtes Terviseameti, 
Eesti Haigekassa või tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole:
 
Eesti Haigekassa Tartu osakond
Põllu 1a, 50303 Tartu 
e-post tartu@haigekassa.ee 
 
Sotsiaalministeeriumi juures töötav 
tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
e-post info@sm.ee 
 
Terviseamet
Paldiski mnt. 81, 10617 Tallinn 
e-post kesk@terviseamet.ee 
 
Eesti Patsientide Esindusühing
Kaupmehe 14, 10114 Tallinn 
tel 656 6429
e-post epey@epey.ee
 
Õiguskantsleri kantselei
Kohtu 8, 15193 Tallinn
tel 693 8400
e-post info@oiguskantsler.ee
 
SA Viljandi Haigla kaebuste ja ettepanekute kord