Füsioterapeutide ambulatoorsete vastuvõttude kokkuvõtted nüüdsest I-ESTERis

Alates 4. aprillist toimub muudatus Viljandi haiglasse füsioterapeudi ambulatoorsele teenusele saadetud patsientide kohta antavas tagasisides, et muuta selle käsitlemine mugavamaks ja kaasaegsemaks.
Kokkuvõtet teenuse kohta ei saadeta enam paberil, vaid füsioterapeudid sisestavad perearsti saatekirjaga ambulatoorsele teenusele pöördunud patsientidele osutatu I-ESTERi terviseloosse.
Pärast patsiendi iga füsioterapeudi külastust ilmub patsiendi haigusjuhtude alla uus rida. 

Viimase külastuse sissekanne sisaldab kokkuvõtet osutatud teenuse ning selle tulemuste kohta. Kokkuvõtet näete, kui vajutate protseduuride lingil. 
Kui vahetult pärast viimast külastust kokkuvõtet veel ei ole, siis on see koostamisel.
 
Kokkuvõte sisaldab ka teenuse osutamise kuupäevi, mis annab ülevaate käidud kordade arvust.
 
I-ESTERit puudutavates küsimustes pöörduge palun Viljandi haigla IT-teenistuse poole e-posti aadressil arvutiabi at vmh dot ee.