SA Viljandi Haigla isikuandmete töötlemise põhimõtted

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, isikukood, kodune aadress, kontaktandmed, asukohateave, teave varandusliku seisu kohta, krediitkaardi andmed jms. Samuti aga ka inimese füüsilised, füsioloogilised, geneetilised, vaimsed, majanduslikud, kultuurilised ja mistahes muud tuvastamist võimaldavad tunnused ja nende kombinatsioonid. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult väga tundlikud andmed ehk eriliiki isikuandmed, milleks muu hulgas on inimese terviseandmed.

Patsientide ja haigla külastajate isikuandmete kaitse on Viljandi haigla jaoks oluline ning me teeme kõik endast oleneva, et isikuandmeid parimal moel kaitsta ning rakendada isikuandmete töötlemisel valdkonna parimaid praktikaid, tagades isikuandmete töötlemise vastavalt seadusega lubatule. 

SA Viljandi Haigla isikuandmete töötlemise põhimõtted leiab SIIT

 

Kontakt: jurist / andmekaitsespetsialist Ulvi Vinter, telefon 5191 4723, e-post ulvi dot vinter at vmh dot ee