Muudatus Covid-19 testide tellimisel

 Alates 18.juulist 2020 lõpetab haigekassa Covid-19 testide eest tasumise lepinguvälise rahastamise eraldi raviarvetega. Covid-19 teste pole vaja teha enam aerosoole genereerivate uuringute ega operatsioonide eelselt.

Erandiks võivad olla juhtumid, kui patsiendil esinevad nakkussümptomid või muu kahtlus Covid-19 nakkusele. Testi tegemise vajaduse otsustab raviarst ja see kajastatakse ühel raviarvel koos haigus(t)e diagnoosi(de) ning kõikide teiste uuringute ja analüüsidega üldises korras nii nagu kõikide haigusjuhtumite puhul.

Alates 18. juulist esitab haigla perearsti poolt patsiendile tellitud Covid-19 testi eest arve üldises korras.

Covid-19 teste saab Viljandi haigla laborisse saata-tuua või neid jätkuvalt tellida etteregistreerimise korras tel 5886 3313. Vajalik on uuringu saatekiri (võimalik tellida ka Mediposti vahendusel).