SA Viljandi Haigla lähtub põhimõttest, et patsiendil ja/või tema seaduslikul esindajal / lähedasel isikul on õigus patsiendi nõusolekul saada informatsiooni patsiendi tervise kohta ravi-/ valvearstilt, arst-konsultandilt, üksuse juhilt, kliiniku ülemarstilt ja/või õendusala töötajalt vastavalt nende pädevuse piires, eelnevalt kokkulepitud ajal.

Patsient

Patsiendil on raviarst või vastav spetsialist (näiteks üksuse juht jne), kellega ta saab suhelda ja esitada küsimusi pakutava teenuse ja/või oma haiguse ja ravi kohta. Üldjuhul on see võimalus tavapärasel tööajal E-R 8-16.
Vajadusel korraldab osakond patsiendiga vestluse privaatselt, eraldi kabinetis.
Põhitöö välisel ajal saab patsient pöörduda osakonna valveõe ja/või -personali poole, kes edastab tema mure esimesel võimalusel.

Patsiendi lähedased / seaduslikud esindajad

Patsiendi esindajaks võib olla abikaasa, vanem, laps, õde, vend või patsiendi elukorraldusest tulenevalt muu talle lähedane määratud isik. Töötajal on kohustus tuvastada patsiendi seadusliku esindaja / lähedase isiku seos patsiendiga ning veenduda, et on olemas patsiendi nõusolek teabe andmiseks.
Reeglina  peab  õendusloos ning haigusloo nõusoleku-ja  teavitamisvormil olema märgitud kontaktisik (pereliige, hooldaja vms), kellele võib infot väljastada, nimi ja telefoni number.

NB! Tervishoiutöötaja kohuseks on hoida patsiendi isiklike andmete konfidentsiaalsust ning kutsesaladust, sealhulgas informatsiooni, mida ta on saanud administratiivse või töövälise tegevuse käigus.