Viljandi haigla nõukogu tegi haigla juhatusele ettepaneku jätkamiseks uuel ametiajal

27.06.2022

SA Viljandi Haigla
PRESSITEADE
27.06.2022

Viljandi haigla nõukogu tegi haigla juhatusele ettepaneku jätkamiseks uuel ametiajal

Viljandi haigla nõukogu kuulas oma 22. juuni koosolekul haigla juhatuse strateegilist kava haigla järgmiseks viieks aastaks ning kiitis selle heaks. Seni tehtu ja haigla edasise arengu plaanide põhjal otsustas nõukogu teha ettepaneku Viljandi haigla juhatuse esimehele Priit Tamperele ning juhatuse liikmele Mart Kullile jätkata haigla juhtimist järgmisel 5-aastasel ametiajal.

„Haigla juhatuse töö eelnenud aastatel on igati tunnustamist väärt,“ sõnas Viljandi haigla nõukogu esimees Agris Koppel. „Viljandi haigla paistab Eesti tervishoiumaastikul silma nii oma stabiilsuse ja hästi toimetulekuga, aga eriti innovaatilisusega. Nii on juba teise etappi jõudnud patsiendikeskset integreeritud lahendust pakkuv PAIK-teenus, uus haigla ja tervisekeskus Tervikum on kerkimas, juba rohkem kui aasta vuravad mööda Eestit ringi mobiilsed teenused nii vaktsineerimiseks kui vähiennetuseks,“ iseloomustas Koppel ning lisas, et uudsuse juures on tugevat kvaliteeti hoitud ka kompetenstikeskusena nii sõltuvusravis ja -rehabilitatsioonis kui ka sundravis.

„Kõigele eelnevale tuginedes ning nähes, millise entusiasmiga juhatus on valmis haiglat edasi arendama, on nõukogu igati valmis sama koosseisu järgmisel viiel aastal toetama,“ lausus nõukogu esimees. „Kindlustunnet tulevikuks ning visioonide elluviimiseks annab ka teadmine, et haigla meeskond on tugev, teotahteline ja võimeline nii innovatsiooniks kui kvaliteetseks igapäevatööks,“ lisas ta.

Juhatuse liikmete ja nõukogu vahel on käimas lepingu läbirääkimised, juhatuse uus ametiaeg algab 1. augustil.  


(vasakul Priit Tampere, paremal dr Mart Kull)


Krista Valdvee
koostööteenuste juht
SA Viljandi Haigla