Viljandi Haigla töötajad vaatlesid kriisiõppust

25.05.2023

Eelmisel laupäeval, 20. mail osalesid Viljandi haigla kolleegid vaatlejana Ida-Viru Keskhaiglas toimunud suurõppusel TERVEX 2023. 

Suurõppuse eesmärk oli läbi mängida situatsioon, kui haiglasse saabub korraga palju erakorralisi patsiente.

Viljandi Haigla erakorralise meditsiini osakonna vanemarsti dr Kristiina Mikk ütles, et see oli suurepärane kogemus kogu haiglale masskannatanute käsitlemisest ja koostööst erinevate üksuste vahel. “Mul oli hea võimalus olla oma kolleegi dr Markko Jalase kõrval, kes on Ida-Viru Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna vanemarst ja saada kokkuvõtvat informatsiooni kogu protsessist. Vaatlejana mõtlesin paralleele tõmmates Viljandi haigla peale, et kuidas meie hakkama saaksime,” selgitas ta.  

Dr Mikk lisas, et õppuse käigus tulid välja ka mõned kitsaskohad, mille peale peaks ka Viljandi haigla rohkem mõtlema. “Väga oluline on info liikumine, töökorras sidevahendid, arvutipark, turvakaamerad, turvameeskond, kriisiplaan ja selle läbi harjutamine ning muidugi inimesed, kes seda rasket tööd teevad,” rääkis ta.

        

Selle aasta TERVEXi raames oli Ida-Viru Keskhaiglal võimalus testida oma tegevusplaani kriisiolukorras, toimetulekut masskannatanutega ja koostöö tõhusust Kaitseväe, kiirabide ja haigla kolleegidega asutusesiseselt. Haiglale tehti ettepanek osaleda sellisel suuremahulisel õppusel umbes 3 kuud varem. Ida-Viru Keskhaigla võttis ettepaneku vastu, sest varem pole nii suuremahulist koolitust korraldatud. Ettevalmistusperiood ei olnud väga pikk, kuid andis võimaluse vaadata üle oma isikkoosseis ja aparatuur ning alternatiivsed vahendid. 

Õppepäeva vältel toimus Ida-Viru Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda reaalselt abi saamiseks pöörduvate patsientide vastuvõtt välihaigla telgis, mis asus haigla ees parklas.

Õppuse korraldus toimus koostöös Kaitseväe ja kiirabiga.

Viljandi haiglast osalesid õppusel vaatlejatena erakorralise meditsiini osakonna vanemarst dr Kristiina Mikk, somaatilise ravi kliinikute õendusjuht Helina Randma, statsionaarse ravi osakonna õendusjuht Janne Klusova, erakorralise meditsiini osakonna vastutav õde Talvi Maasepp ja õendusjuht Saima Hinno.