Viljandi haigla viib läbi ambulatoorsete patsientide rahuloluküsitluse

01.04.2024

Aprillikuus viiakse Eesti erinevates haiglates, sh Viljandi haiglas läbi ambulatoorsete patsientide rahulolu uuring. Patsientide rahulolu kohta küsimine on haiglale vajalik, et saada väärtuslikku tagasisidet ja sisendit selle kohta, mis on patsientide hinnangul hästi ja millised on kitsaskohad. Patsientide tagasiside on tervishoiuteenuste kvaliteedi jälgimise ja parandamise oluliseks osaks.

Küsitlus viiakse läbi 13 Eesti  haiglas, Viljandi haiglas toimub küsitlus perioodil 15.04-12.05.24. Küsitluses palutakse osaleda kõigil ambulatoorsetel patsientidel, kes antud perioodil Viljandi haiglat külastavad, uuringus osalemine on patsiendile anonüümne ja vabatahtlik.

Küsitluse aluseks on haiglate kvaliteeditöörühmas koostatud ühine ankeet eesti, vene ja inglise keeles. Küsimused puudutavad vastuvõtule registreerimist, personali tegevust, suhtumist ja suhtlemist, aga ka kaasa saadud edasisi suuniseid ning soovitusindeksit.

Sel korral viime läbi hübriidküsitluse: ankeedid saadetakse patsientidele e-posti teel, soovi korral on võimalik täita haiglas kohapeal paberankeet.Tulemusi analüüsitakse 2024.a. mai-juuni ning tulemused avaldatakse Viljandi haigla kodulehel.

Rahulolu uuringuga seotud küsimuste korral palume pöörduda kvaliteediteenistuse juhi Kätlin Venderströmi (435 2027, katlin.venderstrom@vmh.ee) või koostööteenuste juhi Krista Valdvee (5349 5332, krista.valdvee@vmh.ee) poole.