Viljandi maakonna PAIK-teenus jätkab uue etapi ja uute sihtidega

21.07.2022

 PAIK-projekt, mis jõudis 2021. aastaks lõpule piloteerimisega, jätkab haigekassa rahastusel teenuse arendamist järgneva kolme aasta jooksul.

PAIK on koordinatsiooniteenus, mida  pakutakse Viljandi paikkonna elanikele, kellel on diagnoositud krooniline haigus ja kes vajavad sotsiaalset toetust. Teenuse keskpunktis on inimene oma vajaduste ja eesmärkidega. Tervisejuht koos vajalike spetsialistidega - perearst, pereõde, eriarst, eriõde, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja - aitab kokku leppida patsiendi vajadusi arvestav terviseplaani. Tema jälgib ka plaani elluviimist, koordineerib vajalikke teenuseid ning kaasab patsiendi lähedasi, et leida sobivad lahendused patsiendi tervise parandamisel ja haigustega toimetulekul. Viljandi haiglas töötab tervisejuhti - Anu Välis, Merit Tekko ja Eneli Tulp.
 
PAIK esimeses etapis prooviti koostöö toimimine igapäevaelus järele. Kuna teenuse arendamise aastatesse jäi ka Covidi epideemia, mis haaras suures osas kogu tervishoiuvaldkonna tähelepanu, siis ei jõutud piisavalt tegeleda ennetusega – riskipatsientide märkamise ja teenusele suunamisega enne seda, kui nad jõuavad haiglaravile. Lisaks vajab lisatähelepanu teenuse mõju hindamine ning põhjalikuma koostöömudeli väljatöötamine koostöös perearstide ja kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonnaga. Edasiarendamist ootab ka ühiseks inforuumiks loodud ravijuhtimise tööriist. Nii need, kui ka teenuse laiendamine vähemalt kahte teise maakonda, on projekti uue etapi eesmärgid. Projekti rahastust küsiti haigekassalt kolmeks aastaks, et jõuaks kõik tegevused lõpule viia ja vormistada. Eesmärk on liita PAIK-teenus tervishoiuteenuste loetellu, et see oleks riskipatsientidele kättesaadav kõigis Eesti maakondades. 
 
„PAIK teenusele jõudis esimeses perioodis 180 patsienti, seda eelkõige läbi haiglaravile sattumise,“ rääkis teenuse juht, Viljandi haigla koduteenuste osakonna juhataja Kadri Oras. „Rahvusvaheline kogemus, näiteks Katalooniast, kus ravijuhtimise teenusega on tegeletud juba üle 10 aasta, on aga näidanud, et Viljandi piirkonnas vajab meie teenust umbkaudu 1800 patsienti. Seetõttu soovimegi leida meile sobiva analüütilise tööriista, mis aitaks terviseandmete põhjal meil need patsiendid üles leida. Mida varem saame neid tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi koostöös aidata, seda pikemalt saavad nad iseseisvalt ja oma kodus hakkama,“ selgitas ta. 
 
PAIK-projekti esimeses etapis alustati koostööd Kuressare haiglaga, kes oli samuti väga huvitatud oma maakonna inimeste toetamisest valdkondadeüleses koostöös. Uuel perioodil jätkub teenuse arendamine Kuressaarega ning käed on löödud ka Valga haiglaga. Kohe pärast teise etapi rahastuse otsuse saamist kohtuti Viljandis Valga haigla juhatuse liikme Apo Oja, ravijuhi Neve Vendti ning tulevase teenusejuhi Aile Orgiga, kellele anti ülevaade seni tehtust ning plaanitavast ja kuulati nende ootusi. Lepiti kokku ka esimesed sammud PAIK-teenuse Valga maakonnas kasutuselevõtuks ning tervisejuhtide väljakoolitamiseks meie baaskoolituse programmis. 14. ja 15. juunil osalesid Kuressaare ja Valga tulevased teenuse- ja tervisejuhid Viljandis esimesel ühisel koolitusel. Järgmine kohtumine ja arutelu on plaanis 17. augustil Valga haiglas. 
PAIK-teenusest lähemalt: https://paik.vmh.ee/
 
Krista Valdvee
koostööteenuste juht
SA Viljandi Haigla
 
Fotod: Tiina Tuhkanen ja Kadri Oras
 
PAIK-meeskonnad võrgustike loomist harjutamas
 
 
Valga haigla ja Viljandi haigla PAIK-meeskondade avakohtumine
 
Valga PAIK-meeskond plaane seadmas