Statsionaarse taastusravi osakond


Statsionaarne taastusravi on taastusraviteenus, mida osutatakse teatud päevade jooksul (sätestatud Ravikindlustuse seaduse §30 lõike 1 alusel „Eesti Haigekassa Tervishoiuteenuste loetelu“ §13 ) haiglas/taastusravikeskuses.

Statsionaarse taastusravimeeskonda kuuluvad taastusraviarst, õde, füsioterapeut, kliiniline psühholoog, kliiniline logopeed, tegevusterapeut ja hooldaja.

Intensiivne funktsioone taastav taastusravi (EHK kood 8029) – kuni 21 päeva – näidustatud inimestel, kel on ägeda haiguse või selle retsidiivi või traumajärgne seisund:

- Kuni 6 kuud pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni
- Kuni 18 kuud pärast pea- või seljaajutraumat

Kui selle tagajärjel on tekkinud raskekujuline või mõõdukas liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire ning vähemalt kaks raskekujulist või mõõdukat funktsioonihäiret järgnevast loetelust:

- kõnefunktsiooni häire;
- neelamisfunktsiooni häire;
- mälu- ja/või kognitiivsete funktsioonide häired;
- põie- ja/või soolefunktsioonide häired;
- tegutsemis- ja osalusfunktsioonihäire tingituna käe motoorikahäirest.
- 21-päevase taastusravi eest tasumise kohustuse võtab Eesti Haigekassa juhul, kui patsiendi funktsioonid ja ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud vähemalt ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad taastusarst ja vähemalt kaks liiget järgnevast loetelust: füsioterapeut, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog ja logopeed.

Omaosalus – voodipäevatasu 2.50 eurot päevas (esimese 10 päeva eest)

Funktsioone taastav taastusravi (EHK kood 8028) – kuni 14 päeva – on näidustatud isikule, kel on ägeda haigestumise, trauma või operatsiooni järgselt tekkinud raskekujuline või mõõdukas südame-, hingamis- või liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire. Eesti Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle kuni 6 kuud pärast juhtunut.

Omaosalus – voodipäevatasu 2.50 eurot päevas (esimese 10 päeva eest)

Funktsioone toetav taastusravi (EHK koodid 8030 ja 8031) – vastavalt kuni 10 päeva (kehtib vähemalt üle 19-aastatsele isikutele) ja 14 päeva (kehtib alla 19-aastastele (k.a.) isikutele – on näidustatud juhul, kui isikul on üks või rohkem järgmistest kroonilistest haigusseisunditest või nende ägenemine:

- tugielundite haiguste, vigastuste ja operatsioonide järelseisundid mõõduka või raskekujulise liikumispiiratusega;
- pehmete kudede kootumisest tingitud mõõdukas või raskekujuline liikumispiiratus;
- kroonilised obstruktiivsed kopsuhaigused väljendunud hingamispuudulikkusega;
- närvi- ja lihashaigused kas tsentraalsest või perifeersest halvatusest tingitud mõõduka või raskekujulise funktsioonihäirega või väljendunud lihasatroofiaga;
- tüsistunud I tüübi diabeet polüneuropaatiast tingitud mõõduka või raskekujulise funktsioonihäirega;
- raskekujuliste tasakaaluhäirete ja/või ataksiatega kulgevad haigusseisundid.

Funktsioone toetava taastusravi korral on üle 19-aastase inimese omaosaluseks voodipäevatasu 2,50 eurot päevas.

Eesti Haigekassa poolt finantseeritav statsionaarse taastusravi voodipäeva maksumus sisaldab majutust, toitlustust ning vajalikku hooldust-põetust ning teenuseid, mis abistavad iseseisva toimetuleku arendamisel ja/või säilitamisel.

Teenust osutatakse perearsti või eriarsti saatekirjaga.

Soovitav on kaasa võtta:
- igapäevaselt tarvitatavad ravimid krooniliste haiguste põdejatele
- sussid
- hügieenitarbed

Kontaktid


Statsionaarse taastusravi ja õendusabi osakonna teenuste koordinaator Relika Kobin
tel 434 2222, 5300 9789
taastusarst Mare Koort tel 435 2155
valveõde tel 434 2286

Taastusravi voodid paiknevad peahoone 5. korrusel B-korpuses.
 

Palume tasuda visiidi- ja voodipäevatasu, taastusravi, õendusabi, hoolekande jt teenuste eest tähtaegselt.

Arve tähtaegselt tasumata jätmise korral edastame võlanõude koostööpartnerile Julianus Inkasso OÜ. Inkassoettevõtte menetlemisega lisanduvad võlanõudele sissenõudmisega seonduvad kulud.

Tasumata arvete teemaliste küsimustega olete oodatud pöörduma Viljandi haigla finantsteenistuse poole e-posti aadressil arved[at]vmh.ee.

Võlanõuete kohta annab infot Julianus Inkasso OÜ, tel 681 4400, e-post: inkasso[at]julianus.ee

Täname Teid tähtaegselt tasutud arve eest!