Tegevusmaja

Tegevusmaja asub Jämejala külas Pargi tee 10 ja on Jämejala vaimse tervise küla kogukonna kohtumispaik, kus psühhiaatriakliiniku erinevate osakondade patsientidel, klientidel ja töötajatel on võimalus viia läbi järgnevaid tegevusi: töötoad, koolitused, koostöökohtumised, tööharjutuslikud ja vabaaja tegevused. Lisaks pakutakse võimalust kutsuda külalisi, kes viivad läbi temaatikaga seotud töötubasid ja kohtumisi.

Oleme avatud kogukonna kohtumispaik, kus patsiendid, kliendid ja töötajad saavad ühistegevuste läbiviimiseks kokku tulla. Meie eesmärk on pakkuda võimalusi osakonnaväliste tegevuste elluviimiseks ning toetada nii patsientide, klientide kui ka töötajate arengut. Psühhiaatriakliiniku töötajatele toimuvad majas erialased täiendkoolitused, kohtumised ja koosolekud.

Tegevusmaja üheks osaks on ka kõrvalmajas asuv kogukonna raamatukogu, mille riiulitelt saavad kogukonnaliikmed endale meelepärast lugemist haarata haiglaravil viibimise ajaks.

Kogukonna kohtumispaigas on oluline roll korrashoiu tagamisel patsientidel, kes on puhastusteenuse läbiviimiseks läbinud vastava koolituse. Töötegevus on andnud võimaluse omandada praktilisi oskusi ja olla kaasatud kogukonnaelus.

Oleme loonud toetava keskkonna, kus suhelda, luua sotsiaalseid sidemeid ja jagada ühiseid kogemusi.