SA Viljandi Haigla osaleb klastri arendusprojektis „Kliinilise logopeedia sisuloome taastusraviks ning telelogopeedia piloteerimine ja valideerimine“

SA Viljandi Haigla on Estonian Connected Health klastri partner ja osaleb alates 08.2021 klastri arendusprojektis „Kliinilise logopeedia sisuloome taastusraviks ning telelogopeedia piloteerimine ja valideerimine“.

Estonian Connected Health klaster (ECHC) on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks.
ECHC on osa Euroopa Connected Health liidust and ScanBalt võrgustikust.
Klastri eesmärgid:
- panustada tervislikuma eluviisi ja paremate tervishoiuteenuste levikusse
- toetada majanduskasvu läbi uute tervisteenuste kasutuselevõtu motiveerimise
- kiirendada Eesti tervise valdkonna ettevõtetele ligipääsu uutele turgudele

Rohkem infot: ECHC koduleht
 
Arendusprojekti  „Kliinilise logopeedia sisuloome taastusraviks ning telelogopeedia piloteerimine ja valideerimine“ juhtpartner on Cognus OÜ ja partneriteks SA Viljandi Haigla ja SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus.
 
Panustame projektis peamiselt kliinilise logopeedia sisuloome/vajaduste analüüsiga ning projekti käigus loodud sisu ja kommunikatsioonilahenduse valideerimisel.
 
Projekti kestus on kuni 03.2022.
 

 

SA Viljandi Haigla funktsionaalne arengukava 2017-2022 (I etapp) 

Uue haigla- ja tervisekeskuse hoone arhitektuurikonkurss

PAIK-projekti tulemid