Majandusaasta aruanded

Majandusaasta aruanne 2022

Majandusaasta aruanne 2021

Majandusaasta aruanne 2020

Majandusaasta aruanne 2019

Majandusaasta aruanne 2018

Eelarved

Eelarve 2023

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Eelarve 2020
 

Kvartaalsed aruanded

2023. a ja 2022. a I kvartali võrdlevad aruanded

2022. a ja 2021. a II kvartali võrdlevad aruanded

2022. a ja 2021. a III kvartali võrdlevad aruanded

Nõukogu koosseis (avaneb uues aknas)
 

Nõukogu aruanded

Nõukogu aruanne 2022. aasta kohta

Nõukogu aruanne 2021. aasta kohta

Nõukogu aruanne 2020. aasta kohta

Nõukogu aruanne 2019. aasta kohta

Nõukogu aruanne 2018. aasta kohta

Aruandlus

Viljandi Haigla jooksev aruandlus (bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne jm) asub aadressil saldo.rtk.ee/saldo-app/aruanded.
Aruannete vaatamiseks tuleb veebilehele sisestada Viljandi Haigla tehingupartneri kood 016306 ja seejärel valida soovitud aruandlusperiood.
Aruandlust uuendatakse igakuiselt kumulatiivselt aruandekuule järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.