Majandusaasta aruanded

Majandusaasta aruanne 2022

Majandusaasta aruanne 2021

Majandusaasta aruanne 2020

Majandusaasta aruanne 2019

Majandusaasta aruanne 2018

Eelarved

Eelarve 2023

Eelarve 2022

Eelarve 2021

Eelarve 2020
 

Kvartaalsed aruanded

2023. a ja 2022. a III kvartali võrdlevad aruanded

2023. a ja 2022. a II kvartali võrdlevad aruanded

2023. a ja 2022. a I kvartali võrdlevad aruanded

2022. a ja 2021. a II kvartali võrdlevad aruanded

2022. a ja 2021. a III kvartali võrdlevad aruanded

Asutaja otsused
02.11.2023
11.05.2023
20.03.2023
24.01.2023
16.08.2021
11.12.2020
27.10.2020
05.11.2019
09.01.2019

 

Nõukogu koosseis (avaneb uues aknas)
Nõukogu liikmete tasud (ministri käskkiri, 26.11.2018 nr 91)
 

Nõukogu aruanded

Nõukogu aruanne 2022. aasta kohta

Nõukogu aruanne 2021. aasta kohta

Nõukogu aruanne 2020. aasta kohta

Nõukogu aruanne 2019. aasta kohta

Nõukogu aruanne 2018. aasta kohta


Muudatused nõukogu liikmete koosseisus:
2023
Nõukogu koosseisus toimus 2023. aastal muudatus. Nõukogu liikme Helve Kansi asemel kuulub alates 21. märtsist Kersti Esnar. 
Alates 1. novembrist kutsuti nõukogust tagasi Agris Koppel ja Kersti Esnar ning nõukogu liikmeks nimetati Maarjo Mändmaa. Nõukogu on alates 1. novembrist 2023 4-liikmeline. 

2022
Nõukogu koosseisu toimus 2022. aastal muudatus. Nõukogu liige Helve Kansi kutsuti nõukogust tagasi 25. septembril 2022. 

2021
Nõukogu koosseisus toimus 2021. aastal muudatus. Augustis vahetus nõukogu liige: Sirje Ilver kutsuti nõukogust tagasi (15.08.21) ja tema asemele nimetati Viljandi linnapea Madis Timpson (16.08.21)

2019
Nõukogu koosseisus toimus 2019. aastal muudatus. 1. detsembril vahetus nõukogu liige: Malle Vahtra kutsuti nõukogust tagasi ja tema asemele nimetati Helmut Hallemaa

2018
Nõukogu koosseisus toimus 2018. aastal muudatus. Nõukogu liige kuni 25. september 2018 oli Ando Kiviberg (Viljandi linnapea). Alates 26. septembris 2018 on nõukogu liige perearst Helve Kansi.

 

Aruandlus

Viljandi Haigla jooksev aruandlus (bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne jm) asub aadressil saldo.rtk.ee/saldo-app/aruanded.
Aruannete vaatamiseks tuleb veebilehele sisestada Viljandi Haigla tehingupartneri kood 016306 ja seejärel valida soovitud aruandlusperiood.
Aruandlust uuendatakse igakuiselt kumulatiivselt aruandekuule järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.