Sümboolika

Me elame maailmas, kus meid ümbritseb lõpuni haaramatu hulk informatsiooni. Informatsioon hõlmab endas lisaks verbaalsele väljendusele ka erinevaid sümboleid, märke ja visuaalseid kujundeid. Iga organisatsioon vajab lisaks nimele ka oma sümboolikat, mis kannaks edasi organisatsiooni väärtusi, tõekspidamisi ja hoiakuid. Vaja on just ühte ja ainsat “oma nägu”, mis annab organisatsiooni sihtgrupile võimaluse eristada organisatsiooni teistest.

Haigla logo on viiest südamest koosnev roos ning kannab endas meie maakonnale mitmeid olulisi väärtusi. Liidetud südamed näitavad järjepidevust ja üheskoos tegutsemist ühise eesmärgi nimel. Süda aga on tervise ja elu sümbol. Roos viitab meie maakonnakeskuse sümboolikale - just see lill on ka pühendumuse peamine sümbol. Punane värv iseloomustab positiivsust, elujõudu, soojust ning näitab, et just neid väärtusi me inimestele ka pakume. Punased ringid on erinevates kultuurides inimesi kaitsvaks ringiks ning samuti Mulgi maakonna kuue põhikaunistuseks. Südamete keskmes paiknev täht näitab teiste omaduste ühenduvust - lootust ja imaginaarset tähte, mille poole liikuda.