Haiglas töötab rohkem kui 950 inimest – arstid, õed ja hooldajad ning tugipersonal.

Meditsiinistruktuuri moodustavad kliinikud, haiglaapteek ning sotsiaalhoolekande teenust ja sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsiooniteenust pakkuvad keskused. Kliinikuid juhivad ülemarstid ning keskusi keskuste juhid. 

Tugistruktuuri moodustavad kuus teenistust, mille tööd korraldavad teenistuste juhid. Haldusteenistuse koosseisu kuuluvad osakonnad: majandus-, tehnika-, logistika ning totlustus. Tugistruktuuri koosseisu kuuluvad veel: finants-, personali-, infotehnoloogia-, kvaliteedi ja koostööteenuste teenistus ning kantselei.

Kõikide üksuste töö on korraldatud vastavalt põhimäärusele.
 

Viljandi haigla strukuur, uuendatud 01.01.22