SA Viljandi Haigla visioon ja väärtused:

Me oleme Viljandi maakonna inimestele oma haigla.

Pakume kvaliteetseid tervishoiuteenuseid ja arendame unikaalseid üle-eestilisi teenuseid.

Toetame koos perearstide ja sotsiaalvaldkonnaga inimesi oma tervise hoidmisel ning oleme selles Eesti parimad.

 

Kõiki SA Viljandi Haiglas pakutavaid teenuseid osutatakse kõigile Eesti Vabariigi kodanikele ning Eesti Vabariigis viibivatele teistele isikutele seadustes ja lepingutes ettenähtud tingimustel ning ulatuses.