Psühholoogiateenistus

Psühholoogiateenistus on psühhiaatriakliiniku allüksus, mille tegevuse üheks eesmärgiks on psühhiaatriakliiniku patsientide kvaliteetne erialane teenindamine, samuti psühhiaatriakliiniku teiste struktuuriüksuste arstide (vajadusel teiste spetsialistide) erialane nõustamine ning koostöös koolituskeskusega haigla töötajatele sisekoolituste läbiviimine psühholoogia valdkondades (nt stressijuhtimine, vaimse tervise probleemid – ärevus, depressioon jm). Uue suunana oleme alates 2019.aastast koostööpartnerid Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi ja Tallinna Ülikooliga pakkudes väljaõppe ja praktikabaasi noortele kolleegidele.

Psühholoogiateenistus osutab teenuseid psühhiaatriakliiniku nii ambulatoorse kui statsionaarse psühhiaatria patsientidele, nii lastele- ja noorukitele kui täiskasvanutele. Psühholoogi teenus on osa ravimeeskonna teenusest. Psühholoogi vastuvõtule suunab psühhiaater saatekirjaga.

Psühholoog on akadeemilise kõrgharidusega tippspetsialist, kes on läbimas kliinilise psühholoogia praktikat atesteeritud kliinilise psühholoogi juhendamisel. Kliiniline psühholoog on akadeemilise kõrgharidusega tippspetsialist, kellel on kliinilise psühholoogi kutsetunnistus (kutsekoda.ee). Kliinilise psühholoogi töö on psüühilise distressi, psüühika- ja käitumishäirete, puuete ja riskikäitumise hindamine, leevendamine, ravimine ja ennetamine. Kliiniline psühholoog valdab erinevaid uuringu- ja psühhoteraapia meetodeid ning rakendab neid vastavalt oma väljaõppele, spetsialiseerumisele. Kliinilise psühholoogi töö sisu on inimese isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside ja probleemide hindamine ja mõõtmine kehaliste ja psüühiliste haiguste ning inimese psühhosotsiaalse funktsioneerimise raskendatuse puhul, psüühika- ja käitumishäirete psühholoogiline diagnostika, toetav psühhoteraapia, nõustamine.

Vaata psühholoogilise abi võimalusi Viljandi haigla psühhiaatriakliinikus SIIT.

Vastuvõtud toimuvad vastavalt graafikule, eelneval kokkuleppel.

Kontaktid:

 

 

e-post

telefon

Thea Marran

juhtivpsühholoog, teenistuse juhataja kt; kliiniline psühholoog (tase 7); kliiniline lapsepsühholoog (tase 7), kliiniline psühholoog-psühhoterapeut (tase 7)

thea.marran@vmh.ee

671 2736

518 1445

Elis Haan kliiniline psühholoog (tase 7), kliiniline lapsesühholoog (tase 7), kliiniline psühholoog-psühhoterapeut (tase 7) - lapsehoolduspuhkusel elis.haan@vmh.ee 671 2745

Eliina Targijainen

psühholoog

eliina.targijainen@vmh.ee

4352 158

Grete Miškinyte

psühholoog

grete.miskinyte@vmh.ee

671 2745

435 2037

Maarja Mõttus

kliiniline psühholoog (tase 7)/ lapsehoolduspuhkusel

maarja.mottus@vmh.ee

viibib eemal

Teele Mängli

kliiniline psühholoog (tase 7)

teele.mangli@vmh.ee

671 2738

Mirjam Ool

kliiniline psühholoog (tase 7), kliiniline psühholoog-psühhoterapeut (tase 7)

mirjam.ool@vmh.ee

671 2739

Margit Saks

psühholoog

margit.saks@vmh.ee

435 2177

Karmen Vool

teenistuse juhataja; kliiniline psühholoog (tase 7)/ lapsehoolduspuhkusel

karmen.vool@vmh.ee

viibib eemal

Sheryl Võsu

kliiniline psühholoog (tase 7)

sheryl.vosu@vmh.ee

671 2745

Heddi-Liis Laurits

Rael Helen Ventsel

Oliver Jared Uibopuu

psühholoog

 

psühholoog

psühholoog

heddiliis.laurits@vmh.ee

 

raelhelen.ventsel@vmh.ee

oliverjared.uibopuu@vmh.ee

435 2194

 

435 2176 

435 2176