Tugiisikud


Korraldused tugiisikute sünnituse juures viibimise ja perepalatisse jäämise osas on periooditi muutuvad vastavalt nakkushaiguste (nt Covid-19 jt) levikule riigis. Soovitame jälgida Viljandi Haigla kodulehte ning sotsiaalmeediat.